'ธรรมนัส' ยันส.ส.พรรคเล็ก ไม่แปรพรรค

'ธรรมนัส' ยันส.ส.พรรคเล็ก ไม่แปรพรรค

“ธรรมนัส” ยันส.ส.พรรคเล็ก ไม่แปรพรรค เตรียมคุมเข้มทุกเสียงวันประชุมสภาฯ มั่นใจฝั่งรัฐบาล เสียงไม่ปริ่ม โอ่ทำความเข้าใจ ส.ส.ฝ่ายค้านได้