ปชช.67%คาดไว้ 'ยิ่งลักษณ์' ผิดลงโทษจำคุก

ปชช.67%คาดไว้ 'ยิ่งลักษณ์' ผิดลงโทษจำคุก

ผลสำรวจปชช.กว่า67%คาดไว้แล้ว "ยิ่งลักษณ์" ผิดลงโทษจำคุก

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเห็นหัวข้อ ผลการตัดสินจำคุก 5 ปี คดีจำนำข้าวของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ในทัศนะประชาชน โดย ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศภายหลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเสร็จสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 1,087 คน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามวาประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี ผลการตัดสินจำคุก 5 ปี คดีจำนำข้าวของอดีตนายกฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์
อันดับ 1 คำตัดสินของศาลเป็นไปตามที่คาดไว้ 67.07%
อันดับ 2 อาจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมือง 64.44%
อันดับ 3 เป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองทุกคน 61.76%
อันดับ 4 อยากให้ติดตามข่าวสาร รับฟังข้อมูลอย่างมีสติ 56.85%
อันดับ 5 ขอให้ดำเนินการเอาผิดกับคดีอื่นๆที่มีการทุจริตคอรัปชั่นด้วย 55.15%

เมื่อถามว่า จากผลการตัดสิน ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อการสร้างความปรองดองหรือไม่
อันดับ 1 ค่อนข้างมีผลกระทบ 32.84% เพราะ เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมือง เป็นพรรคใหญ่ มีฐานเสียงจำนวนมาก อาจกระทบต่อการให้ความร่วมมือทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 2 มีผลกระทบมาก 24.20% เพราะ มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ยิ่งเพิ่มความขัดแย้ง แบ่งฝ่ายกันมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 21.90% เพราะ รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลได้ เป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 21.06% เพราะ ต้องการให้บ้านเมืองสงบ เห็นความปรองดองจากทุกฝ่าย ประชาชนมีความเข้าใจ แยกแยะได้ ฯลฯ

เมื่อถามว่าจากผลการตัดสิน ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่?
อันดับ 1 ค่อนข้างมีผลกระทบ 36.71% เพราะเป็นประเด็นที่นำมาถกเถียง โต้แย้ง โจมตีกันไปมา อาจมีคลื่นใต้น้ำ เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 2 มีผลกระทบมาก 27.13% เพราะสกานการณ์ทางการเมืองถูกจับตามองมากขึ้น กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ทำให้เกิดมาตรฐานในการตัดสินและตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 19.69% เพราะการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขไม่ได้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 16.47% เพราะรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาด ควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนไหวชุมนุม แต่ละพรรครอการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ฯลฯ

จากผลการตัดสิน ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่?
อันดับ 1 มีผลกระทบมาก 37.07%เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรค เป็นผู้ที่ได้รับความนิยม ประชาชนให้ความสนใจ พรรคต้องหาผู้นำใหม่ ฯลฯ
อันดับ 2 ค่อนข้างมีผลกระทบ 35.23% เพราะ ทำให้ต้องวางแผนและปรับกลยุทธ์ใหม่ อาจเกิดปัญหาภายในพรรค มีความเห็นที่แตกต่างกัน ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 16.02% เพราะ เป็นพรรคใหญ่ มีชื่อเสียง ประชาชนยังให้ความสนใจ ชื่นชอบ พิจารณาเลือกจากพรรค ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 11.68% เพราะ น่าจะมีการเตรียมรับมือไว้แล้ว ยังมีสมาชิกที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน มีคนที่มีความรู้ความสามารถ ฯลฯ