ปชช.ต่อแถวตั้งแต่เช้ามืด เข้ากราบพระบรมศพฯ

ปชช.ต่อแถวตั้งแต่เช้ามืด เข้ากราบพระบรมศพฯ

(ภาพชุด) ปชช.ต่อแถวตั้งแต่เช้ามืด เข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

เมื่อเวลา 04.00 น. ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งวันนี้ประชาชนเดินทางมาอย่างเนืองแน่น ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด หลังจากเดิมที่มีประกาศสำนักพระราชวัง จะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้ายนั้นได้ขยายเวลาจนถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (เมื่อวันที่ 30 ก.ย.60)