ไทยไม่รับอำนาจศาลโลกคดีพระวิหารได้จริงหรือ?

ไทยไม่รับอำนาจศาลโลกคดีพระวิหารได้จริงหรือ?

"ธำรงศักดิ์"วิเคราะห์ไทยสามารถไม่รับอำนาจศาลโลกคดีตีความกรณีคำพิพากษาปราสาทพระวิหาร 1962/2505ได้จริงหรือ

นายธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ศาลโลก กรณีตีความคำพิพากษาอาณาบริเวณ (vicinity)ปราสาทพระวิหารที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาได้ ที่ได้พิพากษาเมื่อ 11-11-2013 ไปแล้วนั้น ศาลโลกได้ใช้เวลา 20 นาทีแรกจาก 1 ชั่วโมง อ่านข้อเสนอมุมของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา และในท้ายสุด ศาลได้สรุปว่าคณะผู้พิพากษามีมติเป็นเอกฉันท์ (15+2คน) ว่าศาลมีอำนาจที่จะตีความคำพิพากษา1962/2505 ตามที่กัมพูชาร้องขอ ดังปรากฏในเอกสารคำพิพากษาเมื่อ 11-11-2013 หน้า 36 ข้อ 108 (1)

ในกรณีนี้ อาจมีบางคนรณรงค์ ว่าไทยต้องไม่รับอำนาจศาลโลกในครั้งนี้ แต่ศาลโลกได้ยืนยันการที่ยังมีอำนาจพิพากษาตีความในกรณีนี้ ซึ่งไม่ว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไทย หรือพรรคการเมืองใดมาเป็นพรรครัฐบาล ต่างมีหนทางเดียวเหมือนกันคือปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลก

"หากพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ ก็เหมือนกรณีศาลรัฐธรรมนูญไทย ที่บางคนบางฝ่ายรณรงค์ว่าศาลรธน. ไม่มีอำนาจพิจารณาคดียุบพรรคการเมือง แต่ศาลรธน.ได้รับคดี และพิพากษายุบพรรคการเมืองบางพรรค หรือไม่ยุบพรรคการเมืองบางพรรค เราก็เห็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล แม้ว่าศาลดังกล่าวอาจมีประเด็นความน่าเชื่อถือก็ตาม"

สรุป ศาลโลกรับว่าตนมีอำนาจเหนือคดีเดิมนี้ ทั้งสองประเทศคู่กรณีต้องปฏิบัติตาม

u·nan·i·mous (y-nn-ms)

adj.

1. Sharing the same opinions or views; being in complete harmony or accord.

2. Based on or characterized by complete assent or agreement.

[From Latin nanimus : nus, one; see oi-no- in Indo-European roots + animus, mind; see an- in Indo-European roots.]

u·nani·mous·ly adv.

u·nani·mous·ness n..ใช้รูปนี้ประกอบได้เลยครับ