เปิดใจ'ประยุทธ์'แปรญัตติม.3พรบ.นิรโทษกรรม

เปิดใจ'ประยุทธ์'แปรญัตติม.3พรบ.นิรโทษกรรม

ตอบทุกคำถาม-ข้อสงสัย"ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ "ผู้แปรญัตติมาตรา 3 ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

- ขอทราบหลักคิดที่เสนอแปรญัตติเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการที่นิรโทษกรรมให้ครอบคลุมถึง แกนนำ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง ไม่เพียงแค่ผู้ชุมนุมเท่านั้น และครอบคลุมถึงผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ด้วย

หากไปดูประวัติของผม จะเห็นว่าผมต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารตลอดมาตั้งแต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนผมถูกขังลืม และด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1. ตามมาตรา 3 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 2. มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติ ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติไม่ได้ และ 3.หลักทัณฑวิทยา เช่น การนิรโทษกรรมให้กับคนที่ไปยิงคน แต่ไม่นิรโทษกรรมให้กับคนที่สั่งให้ไปยิง อย่างนี้ทำไม่ได้

ผมเสนอแปรญัตติด้วยความคิดของผมเอง คุณทักษิณ ไม่ได้สั่งผมเรื่องนี้ นายกฯยิ่งลักษณ์ ก็ไม่เคยสั่ง พรรคก็ไม่เคยสั่งผม

- พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะได้คืนเงิน 46,000 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้หรือไม่

พ.ต.ท. ทักษิณ ไม่ได้คืนเงินตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผมยืนยัน เอาผมไปประหารชีวิตได้เลย ผมไม่ใช่เนติบริกรรับใช้ใคร พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นการคืนความเป็นธรรมไม่ใช่คืนเงิน การคืนเงินให้ใครไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะว่าการใช้เงินต้องออกกฎหมายโดยเฉพาะ ต้องออกเป็น พ.ร.บ.งบประมาณ ฯทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่า งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นพระราชบัญญัติ ดังนั้น จึงไม่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ และใครอยากได้เงินคืนต้องไปฟ้องร้องเอาเอง แต่ถ้ามีใครไปฟ้องเอาเงินคืนโดยอ้าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับนี้ ผมก็จะคัดค้านและสังคมก็จะคัดค้านไม่เอาด้วยแน่นอน

-มีคดีอะไรบ้างที่จะได้รับการนิรโทษกรรมตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

ที่ผมเสนอแปรญัตติ ผมไม่ได้ดูว่าคดีอะไรจะได้รับการนิรโทษกรรมบ้าง ผมดูเพียงว่า อะไรเป็นจุดเริ่มของการนำไปสู่การรัฐประหารในปี2549 ก็เลยเห็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี 47 และมองไปถึงจุดสิ้นสุดของผลพวงที่ตามมาจากการรัฐประหาร และเห็นว่าเป็นวันที่ 8 ส.ค. 56 ซึ่งเป็นวันที่สภาผู้แทนฯรับหลักการร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในวาระแรก หากเป็นไปตามนี้คดีของกลุ่มเสื้อแดง,พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , เจ้าหน้าที่รัฐ,ทหาร ที่ควบคุม สลายการชุมนุม คุณอภิสิทธิ์ คุณสุเทพ ก็ได้นิรโทษกรรม รวมถึงม็อบเสธอ้ายและม็อบอุรุพงษ์บางส่วนที่ชุมนุมถึงวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนคุณทักษิณ ที่ถูกหมายจับอยู่หลายคดีในคดีอาญารวมทั้งคดีที่ดินรัชดาฯที่คุณทักษิณถูกจำคุก 2 ปีนั้น ผมเห็นว่า เป็นเรื่องถูกกล่าวหาอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ในความเห็นผมจึงไม่ได้รับการนิรโทษกรรม

-คดีจัดซื้อรถเรือ-ดับเพลิง กทม. ที่นายประชา มาลีนนท์ ถูกศาลฎีกานักการเมืองพิพากษาจำคุก และหลบหนีคดีอยู่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่

ไม่เกี่ยว เรื่องโกง ทุจริต ไม่นิรโทษกรรมให้

-การแปรญัตติที่นิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 จะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 309 ที่รับรองการกระทำของคณะรัฐประหารเมื่อปี2549 แงละองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหาร เช่น คตส. หรือไม่

ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับนี้ ไม่ได้เขียนว่าการกระทำคณะรัฐประหารหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหารไม่ถูกต้อง อีกทั้งมาตรา 309 ของรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้ห้ามการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกกล่าวหา จึงไม่ขัดกับมาตรา 309

การแปรญัตติเพิ่มให้นิรโทษกรรมครอบคลุมกว้างขึ้นในชั้นกรรมาธิการตามข้างต้น จะเป็นการขัดกับข้อบังคับการประชุมสภา ที่กำหนดว่า การแปรญัตติต้องไม่ขัดกับหลักการของร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านในวาระแรก ซึ่งเดิมตามร่างของคุณ วรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย นิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นหรือไม่

ไม่ขัดกับหลักการเพราะตามร่างของคุณวรชัยและการแปรญัตติของตน มีหลักการเดียวกัน การปฏิเสธการรัฐประหารและความขัดแย้งที่เป็นผลตามมาจากการรัฐประหาร

-คดีกรือเซะ-ตากใบ ได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่

ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

-คดีหมิ่นประมาทที่บุคคลฟ้องกันเองเนื่องจากถูกพาดพิงให้เสียหายอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองตาม พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับนี้ จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่

ไม่ได้เพราะเป็นการฟ้องกันเอง ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองโดยตรง

-นิรโทษกรรมความผิดตามที่แปรญัตติทำได้ด้วยหรือ

ทำได้ไม่ขัดกับหลักนิติธรรม เป็นการล้างมลทิน ไม่ให้มีความผิดติดตัว ใครถูกถอดยศก็คืนยศ ใครถูกยึดเครื่องราชย์ก็คืนเครื่องราชย์ ล้างประวัติอาชญากรรม

-เมื่อร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯมีผลใช้บังคับแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไร

นายกฯก็จะตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาว่าคดีใดและบุคคลใดจะเข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรม