'ก้าวไกล' ถาม 'ทวี' ตอบ! ปมพักโทษ 'ทักษิณ' ย้ำเข้าหลักเกณฑ์ราชทัณฑ์

'ก้าวไกล' ถาม 'ทวี' ตอบ! ปมพักโทษ 'ทักษิณ' ย้ำเข้าหลักเกณฑ์ราชทัณฑ์

'ณัฐชา ก้าวไกล' ถาม รมว.ยุติธรรม ปมพักโทษ 'ทักษิณ' เปิด 10 หลักเกณฑ์เข้าข่ายไหน ด้าน 'ทวี' ยันตามเดิมเป็นไปตามเกณฑ์กรมราชทัณฑ์ อยู่เกณฑ์ต่ำกว่า 11 คะแนนเล็กน้อย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา โดยนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ถาม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์พักโทษให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ในการพิจารณาพักโทษนายทักษิณ เข้าเกณฑ์ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ราชทัณฑ์ กฎกระทรวง และประกาศกรมราชทัณฑ์อย่างไร ตามประกาศของกรมราชทัณฑ์

นายณัฐชา กล่าวว่า หลักแห่งการพักโทษ คือ 1.ป่วย ซึ่งต้องเป็นโรคที่กำหนดไว้ 7 ข้อ อาทิ โรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายขาด ไตวายระยะสุดท้าย (ต้องฟอกไต) มะเร็งระยะสุดท้าย สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ เป็นต้น มีโอกาสเสียชีวิตหากอยู่ในเรือนจำต่อ หรือ 2.ชราภาพ อายุเกิน 70 ปี แต่จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วย โดยเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้วัดในแบบทดสอบ มี 10 ข้อ ต้องได้คะแนนไม่เกิน 11 คะแนน ประกอบด้วย

  1. กินอาหารด้วยตนเองไม่ได้
  2. ใช้ห้องน้ำด้วยตนเองไม่ได้
  3. ชำระร่างกายด้วยตนเองไม่ได้
  4. สวมเสื้อผ้าด้วยตนเองไม่ได้
  5. เดินไปมาภายในบ้านไม่ได้
  6. ลุกจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ไม่ได้
  7. ขึ้นบันไดด้วยตนเองไม่ได้
  8. อาบน้ำไม่ได้
  9. กลั้นอุจจาระไม่ได้
  10. กลั้นปัสสาวะไม่ได้

นายณัฐชา กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอยากถามว่านายทักษิณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างไร ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน ไม่ให้สังคมเข้าใจผิด แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวกับโรคภัย ได้รับสิทธิผู้สูงอายุ ตามกฎระบุไว้ชัดว่าต้อง 70 ปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขอให้เอาออกมาเปิดและตอบให้ชัด ต้องการรู้ว่า ใครคือหมอเทวดา ที่เซ็นรับรอง นักโทษชายที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง ให้หายได้ใน 180 วัน วันต่อมากลับมาอยู่บ้านได้ แล้ววันถัดมาก็รับแขกบ้านแขกเมืองได้

ด้าน พ.ต.อ.ทวี ลุกขึ้นชี้แจงว่า เรื่องการพักโทษมีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ มาตรา 52 ข้อ 7 และในกฎกระทรวงแบ่งการพักโทษเป็น 2 อย่าง คือ พักโทษทั่วไป กับพักโทษเนื่องจากมีเหตุพิเศษ โดยเริ่มจากการเป็นความเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จากนั้นส่งไปให้คณะอนุกรรมการ 19 คน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งมาที่ รมว.ยุติธรรมพิจารณาอีกครั้ง กรรมการไม่ใช่เป็นตรายาง โดยในครั้งที่ผ่านมามีการพิจารณา 945 คน ไม่ให้ผ่าน 15 คน ดังนั้นมีผู้ได้พักโทษ 930 คน ซึ่งทั้งหมดพิจารณาจากหลักฐานทางการแพทย์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การพักโทษมีมาตั้งแต่ปี 46 ยอดรวมถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการพักโทษแล้ว 2,420 คน

“กรณีนี้อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เลข 11 เล็กน้อย ผมรู้สึกกังวล เพราะ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ห้ามเปิดเผยข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือจะใช้อำนาจหรือสิทธิเพื่อขอเอกสารสุขภาพของบุคคลไม่ได้ อย่างไรก็ตามหมอที่วินิจฉัยเป็นคณะแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ยืนยันการพักโทษเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทางการแพทย์มชอบธรรมด้วยเหตุผลและคุณธรรม และมีใบไม่ยินยอมเปิดเผยอาการป่วยจากผู้ป่วยส่งมาถึงผม ซึ่งคณะแพทย์ที่ให้ความเห็นก็มีความเป็นกลาง” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

หลังจบการตอบกระทู้ นายณัฐชา กล่าวว่า วันนี้รัฐมนตรีได้ตอบหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วในสภา ดังนั้น ต่อไปนี้ นักโทษเด็ดขาดอายุ 70 ปีขึ้นไป สามารถไปขอแบบฟอร์มจากกรมอนามัย และประเมินตนเองส่งให้รัฐมนตรีได้เลย เพราะจะมีนักโทษมากมายที่เข้าหลักเกณฑ์ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็เอาเทปการประชุมวันนี้ไปเปิดให้อธิบดีฟังว่า เป็นนโยบายของ รมว.ยุติธรรม