สส.ปชป. ยื่นแก้กฎหมายริบอำนาจราชทัณฑ์-สงสัยเงื่อนไขลดวันต้องโทษ

สส.ปชป. ยื่นแก้กฎหมายริบอำนาจราชทัณฑ์-สงสัยเงื่อนไขลดวันต้องโทษ

'พิทักษ์เดช' นำทีม สส.ประชาธิปัตย์ ยื่นแก้กฎหมายริบอำนาจราชทัณฑ์ ชี้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องหลักสากล ทำให้สังคมสงสัยเงื่อนไขการพิจารณาลดวันต้องโทษ จำคุก พักการลงโทษ

ที่อาคารรัฐสภา นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงการเข้าชื่อ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 20 รายชื่อ เพื่อยื่นขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

นายพิทักษ์เดช กล่าวว่า ยืนยันว่าการยื่นร่างดังกล่าวไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร แต่เมื่อกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ใช้อำนาจในลักษณะที่ทำให้เกิดความสงสัย กับสังคม ขัดกับหลักบ้านเมือง หลักนิติรัฐนิติธรรม จึงจำเป็นต้องยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจมากยิ่งขึ้น โดยที่สภาฯ ชุดที่แล้ว พรรคประชาธิปัตย์เคยยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มาแล้ว แต่เมื่อสภาฯ หมดวาระไป จึงทำให้เรื่องตกไป

"เหตุผลในการยื่นแก้กฎหมายดังกล่าว เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับหลักการทางอาญาตามมาตรฐานสากล ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับกระบวนการภายในของกรมราชทัณฑ์ เช่น รูปแบบและโครงสร้างของคณะกรรมการราชทัณฑ์ หลักการและเงื่อนไขการพิจารณาลดวันต้องโทษ จำคุก การพักการลงโทษของผู้ต้องขัง ดังนั้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดกระบวนการรัดกุมโปร่งใส"
 

นายพิทักษ์เดช กล่าวต่อว่า โดยการขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจะกำหนดให้มีคณะกรรมการที่มีความอิสระโปร่งใส และมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เป็นผู้พิจารณาขั้นต้นเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษของผู้ต้องขัง และให้ศาลที่คดีถึงที่สุดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และมีคำสั่งในการลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษ ลงโทษของผู้ต้องขังในแต่ละคราวไป 

รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นใหม่ ให้พิจารณา การลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะคดีทุจริต คดีอาญา คดียาเสพติดที่ร้ายแรง และคดีอื่นๆที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง ส่วนกรณีที่เป็นข่าวอยู่ถือเป็นบาดแผลของกระบวนการยุติธรรมหากต้นน้ำซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมไม่ใสสะอาดรอบคอบในการพิจารณา น้ำที่ลงสู่อ่าว สู่ทะเลก็จะสกปรก
 

"ผมถือได้ว่าเป็นบาดแผลสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่กระทบต่อหลักบ้านเมือง ที่ประชาชนพึ่งหวัง หลักนิติธรรมที่รัฐบาลเคยให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชน เป็นเพียงแค่ลมปากเท่านั้น เชื่อได้ว่ากรณีเช่นนี้ เป็นการใช้บรรทัดฐานที่มีความแตกต่างกัน จะทำให้บุคคนที่หนีคดีอีกหลายคน ใช้กรณีแบบนี้เป็นตัวอย่างเพื่อหลบเลี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พรรค ปชป.จะติดตามใกล้ชิดทั้งในและนอกสภา ขอเรียกร้องให้ ส.ส.ร่วมกันผลักดันการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดผลสำเร็จ" นายพิทักษ์เดช กล่าว