'ครูธัญ' ขอบคุณเนติบัณฑิตยสภา ให้ LGBTQ+ แต่งตามเพศสภาพว่าความได้

'ครูธัญ' ขอบคุณเนติบัณฑิตยสภา ให้ LGBTQ+ แต่งตามเพศสภาพว่าความได้

'ครูธัญ' ขอบคุณเนติบัณฑิตยสภา ประกาศให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพ ชี้เป็นก้าวสำคัญสู่การแก้ไขข้อบังคับสภาทนายความฯ ให้มีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพประกอบวิชาชีพว่าความในศาลได้

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวแสดงความยินดีกับทนายความผู้มีความหลากหลายทางเพศ และขอบคุณเนติบัณฑิตยสภาที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ฉบับที่ 19 ข้อ 17 ให้สมาชิกที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนได้ หลังจากเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ชิษณ์ชาภา พานิช ทนายความและเนติบัณฑิตหญิงข้ามเพศ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรม ให้ทนายความข้ามเพศมีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพประกอบวิชาชีพว่าความในศาลได้

นายธัญวัจน์ กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณเนติบัณฑิตยสภา ที่ดำเนินการแก้ไขตามหนังสือหารือเกี่ยวกับการแต่งกายตามเพศสภาพ และขอแสดงความยินดีกับทนายความและเนติบัณฑิตผู้มีความหลากหลายทางเพศ นี่คือก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 20 เพื่อมีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพประกอบวิชาชีพว่าความในศาลได้ เพราะอัตลักษณ์ทางเพศหมายถึงเจตจำนงที่จะดำเนินชีวิตในเพศ เป็นสิทธิมนุษยชนที่คนทุกคนต้องสามารถกำหนดเพศตนเองได้

นายธัญวัจน์ กล่าวด้วยว่า ตนและพรรคก้าวไกลได้ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าสู่สภาฯ แล้ว เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศแสดงเจตจำนงต่อรัฐได้ ว่าต้องการจะดำเนินชีวิตในเพศใด โดยศึกษาจากประเทศที่มีกฎหมายรับรองเพศหรือคำนำหน้าตามสมัครใจในปัจจุบัน เช่น อาร์เจนตินา คอสตาริกา เดนมาร์ก เบลเยียม บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เอกวาดอร์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก มอลตา นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ปากีสถาน โปรตุเกส สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และอุรุกวัย โดยอาร์เจนตินามีกฎหมายดังกล่าวที่ให้สิทธิตามเจตจำนงตั้งแต่ปี 2555 และปัจจุบันมีบางประเทศที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเงื่อนไขให้ต้องผ่านกระบวนทางการแพทย์ในการเปลี่ยนเพศ