'ครูธัญ ก้าวไกล' ปลื้มนายกฯรับปากดันกฎหมาย 'สมรสเท่าเทียม' ผ่านสภา

'ครูธัญ ก้าวไกล' ปลื้มนายกฯรับปากดันกฎหมาย 'สมรสเท่าเทียม' ผ่านสภา

'ครูธัญ ก้าวไกล' ปลื้ม 'เศรษฐา' รับปากดันกฎหมาย 'สมรสเท่าเทียม' ผ่านสภา แนะความเท่าเทียมในความหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญ ต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2566 นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมั่นใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านสภา พร้อมพูดถึงเป้าหมายพร้อมเสนอให้กรุงเทพนั้นเป็นเจ้าภาพ Word Pride 2028 ว่า มีความยินดีมากที่ในวันนี้เราทุกคนพูดสิ่งเดียวกัน ความหลากหลาย และ ความเท่าเทียม ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ สมรสเท่าเทียม ของพรรคก้าวไกลนั้นได้รับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยและบรรจุวาระแล้ว และในการประชุมสมัยหน้าเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ก็อยากให้คณะรัฐมนตรีนำเข้าสู่การพิจารณาได้เลย ส่วนในร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้า และคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศ คำนำหน้าตามสมัครใจ ของพรรคก้าวไกลก็รับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการบรรจุ และหวังว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็จะเข้าสู่การพิจารณาในเร็ววันเช่นกัน

"ธัญขอฝากคุณเศรษฐา ทวีสิน ว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายนั้น ต้องถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญเช่นกัน ซึ่งข้อเสนอคือ การบัญญัติ ผู้มีความหลากหลายทางเพ​ศ เพศสภาพ เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ ลงในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ เพื่อให้การตรากฎหมายในอนาคตต้องให้สิทธิ เสรีภาพ ในการดำเนินชีวิตของคนทุกเพศตามเจตจำนงค์ และเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่ต้องสอดคล้องกับเพศสภาพ และสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ ที่แต่และเพศมีความหลากหลาย และต้นทุนที่ต่างกัน" นายธัญวัจน์ กล่าว

นายธัญวัจน์ กล่าวด้วยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการ โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่กำลังตั้งอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นในขณะนี้ ความหมายของความเท่าเทียมคงไม่ใช่เพียงความหลากหลายทางเพศเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ทางพรรคก้าวไกลเสนอ รวมถึงการกระจายอำนาจ ก็เป็นความเท่าเทียมของคนทุกเพศ และต้องแก้ไข เพราะการถือธงสีรุ้ง โอบรับความหลากหลาย ไม่ใช่การให้ความสำคัญเพียงความหลากหลาย แต่นั้นหมายถึง ความสำคัญของทุกความเท่าเทียม ทั้งสิทธิ เศรษฐกิจ และ โอกาส ที่ต้องกำหนดในรัฐธรรมนูญ นี่คือความจริงใจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เพื่อความเท่าเทียม