โชว์ทรัพย์สิน 4 ส.ส.ดัง “พงศ์กวิน” 333 ล. “อนุรักษ์” บ้านใหญ่ร้อยเอ็ด 68 ล.

โชว์ทรัพย์สิน 4 ส.ส.ดัง “พงศ์กวิน” 333 ล. “อนุรักษ์” บ้านใหญ่ร้อยเอ็ด 68 ล.

ยลโฉมทรัพย์สิน 4 ส.ส.ดังพ้นเก้าอี้ “โฟม พงศ์กวิน” ลูก “โกมล” กลุ่มทุนใหญ่ รวย 333 ล้าน “โกวิทย์ พวงงาม” 45 ล้าน “ต้อม ชัยวัฒน์” 53 ล้าน “ปฏิวัติ พิจารณ์” 16 ล้าน “เสี่ยแกละ อนุรักษ์” บ้านใหญ่ร้อยเอ็ด 68 ล้าน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณี ส.ส.พ้นจากตำแหน่ง ที่น่าสนใจหลายราย ดังนี้

  • นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 16 มีนาคม 2566

แจ้งมีทรัพย์สิน 279,068,284 บาท ได้แก่ เงินสด 701,200 บาท เงินฝาก 44,489,314 บาท เงินลงทุน 151,301,027 บาท ที่ดิน 11,796,160 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10.4 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,541,232 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 55,639,350 บาท มีหนี้สิน 8,474,898 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,075,862 บาท มีรายจ่ายรวม 3,040,980 บาท

ส่วนนางกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 53,932,024 บาท ได้แก่ เงินสด 272,310 บาท เงินฝาก 1,310,476 บาท เงินลงทุน 11,187,912 บาท ที่ดิน 13,431,200 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,652,500 บาท ยานพาหนะ 175,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 233,298 บาท ทรัพย์สินอื่น 17,669,327 บาท มีหนี้สิน 6,779,449 บาท มีรายได้รวม 1,135,925 บาท มีรายจ่ายรวม 2,326,705 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 964,251 บาท เป็นเงินฝาก 927,242 บาท สิทธิและสัมปทาน 37,009 บาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 333,964,561 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,254,347 บาท

สำหรับนายพงศ์กวิน หรือ “โฟม” คือบุตรของนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ หนึ่งในแกนนำกลุ่ม “ไทยซัมมิท” และเจ้าของธุรกิจรองเท้าชื่อดัง “แอโร่ซอฟ” และเป็นพี่ชายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รมว.อุตสาหกรรม โดยนายพงศ์กวิน มีศักดิ์เป็น “ลูกพี่ลูกน้อง” กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นประธานคณะก้าวหน้า และผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล ทั้งนี้ในการเลือกตั้งปี 2566 นายพงศ์กวินได้ลาออกจากพรรค พปชร.มาร่วมกับพรรคเพื่อไทย พร้อมกับนายสุริยะ ผู้เป็นอา

  • นายโกวิทย์ พวงงาม กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

แจ้งมีทรัพย์สิน 28,291,198 บาท ได้แก่ เงินฝาก 12,652,698 บาท เงินลงทุน 951,000 บาท ที่ดิน 6,450,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,550,000 บาท ยานพาหนะ 8 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 1,887,500 บาท

ส่วนนางจุฑารัตน์ พวงงาม คู่สมรส มีทรัพย์สิน 17,021,877 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,067,877 บาท ที่ดิน 9.9 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 3,554,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 45,313,075 บาท ไม่มีหนี้สิน

ปัจจุบันนายโกวิทย์ ย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ตามนายชัชวาลล์ คงอุดม หรือ “ชัช เตาปูน” อดีตหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท

  • นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ฉะเชิงเทรา พปชร. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 53,404,292 บาท ได้แก่ เงินสด 3.3 ล้านบาท เงินฝาก 15,895,068 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 60,000 บาท ยานพาหนะ 10 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 330,352 บาท ทรัพย์สินอื่น 20,308,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,370,664 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 53,121,720 บาท ในจำนวนนี้คือการขายโฉนดที่ดิน 50 ล้านบาท และขายพระเครื่องนาฬิกา 1,399,000 บาท มีรายจ่ายรวม 2,212,755 บาท

สำหรับนายชัยวัฒน์ หรือ “ต้อย” เป็นบุตรชายนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือ “นายกฯไก่” ผู้กว้างขวางบ้านใหญ่แถบ “แปดริ้ว” ปัจจุบันย้ายออกจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) สังกัด “ซุ้มน้ำเค็ม” ของนายสุชาติ ชมกลิ่น แต่ในการเลือกตั้งปี 2566 มิได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

  • นายปฏิวัติ พิจารณ์ พ้นตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

โดยนายปฏิวัติ แจ้งว่ามีที่ดิน 1 แปลง อยู่ที่ จ.มุกดาหาร มูลค่า 3 แสนบาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ที่ จ.ปทุมธานี มูลค่า 8 ล้านบาท มีรถยนต์ 3 คัน มูลค่า 6.2 ล้านบาท ส่วน น.ส.ปวีณา ปาคำ คู่สมรส แจ้งมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ที่ จ.ปทุมธานี มูลค่า 2 ล้านบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16.5 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

โดยนายปฏิวัติ พิจารณ์ คือบุตรชายของนายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ โดยในการเลือกตั้งปี 2566 ได้ลงสมัครับเลือกตั้ง ส.ส.ปทุมธานี เขต 6 แต่มิได้รับการเลือกตั้ง

  • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 68,959,942 บาท ได้แก่ เงินฝาก 39,942 บาท ที่ดิน 34.6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 19 ล้านบาท ยานพาหนะ 13,050,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 2,070,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,369,909 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,488,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1 ล้านบาท

สำหรับนายอนุรักษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เสี่ยแกละ” คืออดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนแรก เคยเป็นอดีต รมว.วัฒนธรรม สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร โดย “เสี่ยแกละ” ถือเป็น “บ้านใหญ่” ในพื้นที่ร้อยเอ็ด เขต 1 มายาวนาน โดยได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. รวม 9 สมัย นับรวมครั้งล่าสุดปี 2566 ที่ชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง