เปิดเซฟ 4 ส.ส.ดังพ้นเก้าอี้ “สายัณห์” มีแค่ 1,126 บาท ยืมเพื่อนใช้ 8 แสน-1 ล.

เปิดเซฟ 4 ส.ส.ดังพ้นเก้าอี้ “สายัณห์” มีแค่ 1,126 บาท ยืมเพื่อนใช้ 8 แสน-1 ล.

เปิดเซฟ 4 ส.ส.ดังพ้นเก้าอี้ “ชำนิ ศักดิเศรษฐ์” ปชป. 22.1 ล้าน “ดำรงค์ พิเดช” รักษ์ผืนป่าฯ 14.3 ล้าน ฮือฮา! “สายัณห์” รทสช. มีติดตัวแค่เงินฝาก 1,126 บาท ยืมเพื่อนใช้ 8 แสน-1 ล้าน “สุพิศาล” ก้าวไกล อู้ฟู่ 135 ล้าน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ 4 ส.ส.ชื่อดัง และมีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา กรณีพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

  • นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

แจ้งมีทรัพย์สิน 4,548,414 บาท ได้แก่ เงินฝาก 740,369 บาท ที่ดิน 3,723,520 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 84,525 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 342,000 บาท มีรายจ่ายรวม 2.4 แสนบาท

นางทรรศนา ศักดิเศรษฐ์ คู่สมรส เป็นที่ปรึกษาบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮม จำกัด มีทรัพย์สิน 17,596,060 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,942,858 บาท ที่ดิน 5,253,202 บาท (เป็นห้องพักอาศัยคอนโด) ยานพาหนะ 4 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 5 ล้านบาท เป็นสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 231 มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2.8 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 9.8 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 22,144,475 บาท ไม่มีหนี้สิน

  • นายดำรงค์ พิเดช พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนมาเล่นการเมืองรายนี้ แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,357,159 บาท ได้แก่ เงินสด 2 แสนบาท เงินฝาก 4,217,159 บาท ที่ดิน 9.9 ล้านบาท ยานพาหนะ 4 หมื่นบาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,807,693 บาท รายจ่ายรวม 5.9 แสนบาท

 

  • นายสายัณห์ ยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ฮือฮา! “สายัณห์” มีติดตัวแค่เงินฝาก 1,126 บาท ยืมเพื่อนใช้ 8 แสน-1 ล้าน แจ้งสถานะว่าหย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,126 บาท เป็นเงินฝากทั้งหมด มีหนี้สิน 8 แสนบาท จากการกู้ยืม โดยระบุหมายเหตุในส่วนของหนี้สินว่า มีการยืนเพื่อนหลายคนเพื่อใช้ส่วนตัว และค่าเทอมบุตรเมื่อติดขัด รวมประมาณ 800,000-1,000,000 บาท ทั้งนี้นายสายัณห์ แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1.1 ล้านบาท มิได้ระบุรายละเอียดว่ามาจากส่วนใด มีรายจ่ายรวมต่อปี 88,000 บาท

ปัจจุบันนายสายัณห์ ลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. ไปลงสมัครรับเลือกตั้ง 2566 กับพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

เปิดเซฟ 4 ส.ส.ดังพ้นเก้าอี้ “สายัณห์” มีแค่ 1,126 บาท ยืมเพื่อนใช้ 8 แสน-1 ล.

เปิดเซฟ 4 ส.ส.ดังพ้นเก้าอี้ “สายัณห์” มีแค่ 1,126 บาท ยืมเพื่อนใช้ 8 แสน-1 ล.

เปิดเซฟ 4 ส.ส.ดังพ้นเก้าอี้ “สายัณห์” มีแค่ 1,126 บาท ยืมเพื่อนใช้ 8 แสน-1 ล.

  • พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

แจ้งมีทรัพย์สิน 44,246,592 บาท ได้แก่ เงินสด 211,125 บาท เงินฝาก 5,314,300 บาท เงินลงทุน 18,772,354 บาท ที่ดิน 5,550,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 5,279,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,444,812 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,675,000 บาท มีหนี้สิน 2,184,997 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 8,434,578 บาท มีรายจ่ายรวม 2,754,433 บาท

นางลักขณา ภักดีนฤนาถ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 91,728,853 บาท ได้แก่ เงินสด 2 แสนบาท เงินฝาก 50,599,878 บาท เงินลงทุน 1,051,000 บาท เงินให้กู้ยืม 1.4 ล้านบาท ที่ดิน 21,901,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7 ล้านบาท ยานพาหนะ 2,580,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 5,576,975 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 11,676,654 บาท 4,540,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 135,975,446 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,184,997 บาท