เปิดรายชื่อ 63 ส.ว. เคยสนับสนุนการยกเลิกให้อำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

เปิดรายชื่อ 63 ส.ว. เคยสนับสนุนการยกเลิกให้อำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

เปิดรายชื่อ 63 ส.ว. เคยสนับสนุนการยกเลิก มาตรา 272 ที่ให้อำนาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ หลังนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ ส.ว. สนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส.

เปิดรายชื่อ 63 ส.ว. เคยสนับสนุนการยกเลิก มาตรา 272 ที่ให้อำนาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ (อย่างน้อย 1 ครั้ง จาก 3 ครั้งที่ถูกเสนอในรัฐสภาในช่วง 2563-2565) จากประเด็นที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกส่งสัญญาณถึงสมาชิกวุฒิสภา 250 คน และเรียกร้องให้ ส.ว. สนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

รายชื่อ 63 ส.ว. เคยสนับสนุนการยกเลิก มาตรา 272 ที่ให้อำนาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ มีดังนี้

1. กล้านรงค์ จันทิก

2. กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

3. กิตติ วะสีนนท์

4. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

5. คำนูณ สิทธิสมาน

6. จรุงวิทย์ ภุมมา

7. เจน นำชัยศิริ

8. เฉลิมชัย เครืองาม

9. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

10. เฉลิมชัย เฟื่องคอน

11. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

12. ชาญวิทย์ ผลชีวิน

13. เชิดศักดิ์ จำปาเทศ

14. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

15. ฐนิธ กิตติอำพน

16. ณรงค์ พิพัฒนาศัย

17. ณรงค์ รัตนานุกูล

18. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

19. ณรงค์ อ่อนสอาด

20. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

21. นิพนธ์ นาคสมภพ

22. นิวัตร มีนะโยธิน

23. นิสดารก์ เวชยานนท์

24. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

25. บรรชา พงศ์อายุกูล

26. ประจิน จั่นตอง

27. ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม

28. ประภาศรี สุฉันทบุตร

29. ประมนต์ สุธีวงศ์

30. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ

31. ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

32. ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

33. พรทิพย์ โรจนสุนันท์

34. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

35. พิศาล มาณวพัฒน์

36. พีระศักดิ์ พอจิต

37. ภัทรา วรามิตร

38. มณเฑียร บุญตัน

39. เลิศรัตน์ รัตนวานิช

40. วันชัย สอนศิริ

41. วัลลภ ตังคณานุรักษ์

42. วิบูลย์ บางท่าไม้

43. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

44. วีระศักดิ์ ฟูตระกูล

45. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

46. วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

47. ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

48. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา

49. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

50. สม จาตุศรีพิทักษ์

51. สมเจตน์ บุญถนอม

52. สมชาย เสียงหลาย

53. สมชาย หาญหิรัญ

54. สัญชัย จุลมนต์

55. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

56. สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ

57. สุวัฒน์ จิราพันธ์

58. อดุลย์ แสงสิงแก้ว

59. อนุศาสน์ สุวรรณมงคล

60. ออน กาจกระโทก

61. อับดุลฮาลิม มินซาร์

62. อำพล จินดาวัฒนะ

63. โอสถ ภาวิไล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- นิติศาสตร์ จุฬาฯ เรียกร้อง '250 ส.ว.- ทุกพรรคการเมือง' ยอมรับมติประชาชน

- “พริษฐ์” ทำ จม.เปิดผนึก 250 ส.ว.หนุนเลือกนายกฯรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ

- ย้อนโพสต์ คลิป ส.ว.วันชัย สอนศิริ ปมโหวตนายกฯ วันนี้พูดอีกแบบ ไม่เหมือนเดิม


สำหรับการ 'จัดตั้งรัฐบาล' โดยพรรคก้าวไกล ที่ได้ผลคะแนนเลือกตั้ง 2566 เป็นอันดับที่ 1 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างเจรจารวบรวมเสียงจาก 6 พรรค คือ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย และพรรคเป็นธรรม ซึ่งหากเจรจาเป็นผล พรรคก้าวไกล จะมีเสียงจาก ส.ส. 310 เสียง ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส. คือ 250 เสียง

ผลเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด นับคะแนนไปแล้ว 99% อ้างอิงจากเว็บไซต์ กกต.

ผลเลือกตั้ง 2566 คะแนนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และคาดการณ์ ส.ส. แบ่งเขต

 1. พรรคก้าวไกล ได้ 9,535,709 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 113 คน 
 2. พรรคเพื่อไทย ได้ 9,222,908 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 112 คน 
 3. พรรคภูมิใจไทย ได้ 5,015,210 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 67 คน 
 4. พรรคพลังประชารัฐ  ได้ 4,127,116 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 39 คน
 5. พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 3,521,377 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 23 คน
 6. พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 2,231,142 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 22 คน
 7. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 584,802 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 9 คน
 8. พรรคประชาชาติ ได้ 311,057 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 7 คน
 9. พรรคไทยสร้างไทย  ได้ 870,538 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 5 คน
 10. พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ 94,345 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 2 คน
 11. พรรคชาติพัฒนากล้า ได้ 297,294 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 1 คน
 12. พรรคเสรีรวมไทย ได้ 273,669 คะแนน คาดการณ์ได้ ส.ส. 0 คน

ผลเลือกตั้ง 2566 คะแนนบัญชีรายชื่อรวม หรือคะแนนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 1.  พรรคก้าวไกล 14,233,895 คะแนน
 2. พรรคเพื่อไทย 10,865,836 คะแนน
 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ 4,673,691 คะแนน
 4. พรรคภูมิใจไทย 1,121,595 คะแนน
 5. พรรคประชาธิปัตย์ 899,303 คะแนน
 6. พรรคประชาชาติ 576,613 คะแนน
 7. พรรคพลังประชารัฐ 530,017 คะแนน
 8. พรรคเสรีรวมไทย 347,607 คะแนน
 9. พรรคไทยสร้างไทย  338,042 คะแนน
 10. พรรคประชาธิปไตยใหม่ 266,799 คะแนน
 11. พรรคใหม่ 246,177 คะแนน
 12. พรรคชาติพัฒนากล้า 207,860 คะแนน