อุทัยธานีนอนมา นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จบ ภูมิใจไทยได้ยกจังหวัด

อุทัยธานีนอนมา นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จบ ภูมิใจไทยได้ยกจังหวัด

ผลเลือกตั้ง 2566 อุทัยธานีนอนมา นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จบ ภูมิใจไทยได้ยกจังหวัด

ผลเลือกตั้ง 2566 เวลา 13.57 น. วันที่ 15 พ.ค. 66 จังหวัดอุทัยธานี การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จาก กกต. ที่ นับคะแนนเลือกตั้ง แบบ ส.ส. เขต แล้ว 100 เปอร์เซนต์ มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 71.25 เปอร์เซนต์ 

ผลเลือกตั้ง66 อุทัยธานี มีทั้งหมด 2 เขต จำนวน ส.ส. 2 ราย ปรากฎว่า พรรคภูมิใจไทย ได้ 2 เขต 

ส่วนความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง จะอัปเดตให้ทราบต่อไป