ใครเป็นใคร! เปิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “ก้าวไกล” 39 “เพื่อไทย” 29 ได้เข้าสภาฯ

ใครเป็นใคร! เปิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “ก้าวไกล” 39 “เพื่อไทย” 29 ได้เข้าสภาฯ

เช็กเลยใครเป็นใคร! เปิด 39 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “ก้าวไกล” 29 คนของ “เพื่อไทย” หลังประกาศรวม 6 พรรค 309 เสียง ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังพรรคก้าวไกล ได้รับคะแนนเสียงมากสุดในการเลือกตั้ง 2566 โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกฯของพรรค ประกาศรวมเสียง 6 พรรค 309 ส.ส.จัดตั้งรัฐบาล เบื้องต้นพรรคเพื่อไทย และพรรคเป็นธรรม ได้ตอบรับคำเชิญชวนดังกล่าวแล้ว
    
สำหรับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย ใครบ้างจะได้เข้าสภาฯ

พรรคก้าวไกล ได้จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 112 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 39 คน รวมมี ส.ส. ทั้งสิ้น 151 คน โดย ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล จำนวน 39 ลำดับที่จะได้เข้าสู่สภาฯ มีดังนี้

1. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
2. ชัยธวัช ตุลาธน
3. ศิริกัญญา ตันสกุล
4.เซีย จำปาทอง
5. อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
6. อภิชาติ ศิริสุนทร
7. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
8. รังสิมันต์ โรม
9. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
10. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

ใครเป็นใคร! เปิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “ก้าวไกล” 39 “เพื่อไทย” 29 ได้เข้าสภาฯ

 

11. พริษฐ์ วัชรสินธุ
12. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
13. ณัฐวุฒิ บัวประทุม
14. เบญจา แสงจันทร์
15. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
16. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
17. วาโย อัศวรุ่งเรือง
18. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร
19. มานพ คีรีภูวดล
20. รอมฎอน ปันจอร์
21. กรุณพล เทียนสุวรรณ
22. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
23. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
24. ศุภโชติ ไชยสัจ
25. ศนิวาร บัวบาน
26. นิติพล ผิวเหมาะ
27. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
28. ปารมี ไวจงเจริญ
29. วรภพ วิริยะโรจน์
30. สุรวาท ทองบุ
31. คำพอง เทพาคำ
32. วรรณวิภา ไม้สน
33. เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
34. องค์การ ชัยบุตร
35. ชุติมา คชพันธ์
36. จุลพงศ์ อยู่เกษ
37. กัลยพัชร รจิตโรจน์
38. ณรงเดช อุฬารกุล
39. ภคมน หนุนอนันต์

ใครเป็นใคร! เปิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “ก้าวไกล” 39 “เพื่อไทย” 29 ได้เข้าสภาฯ

ส่วนพรรคเพื่อไทย พรรคลำดับ 2 ที่มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 112 คน และมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 29 คน โดยจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่จะได้เข้าสภาฯ มีดังนี้

1.พล.ต.ท วิโรจน์ เปาอินทร์
2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
4.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
5.ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง
6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
7.ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
8.นายสุชาติ ตันเจริญ
9.ดร.สุทิน คลังแสง
10.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ 
11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
15.นายนพดล ปัทมะ
16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
18.รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ
19.นายนิคม บุญวิเศษ
20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

ใครเป็นใคร! เปิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “ก้าวไกล” 39 “เพื่อไทย” 29 ได้เข้าสภาฯ

21.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา
23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง
24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
25.นายดนุพร ปุณณกันต์
26.ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
27.พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี
28.นายสุธรรม แสงประทุม
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

ใครเป็นใคร! เปิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “ก้าวไกล” 39 “เพื่อไทย” 29 ได้เข้าสภาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หาก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คนใด ถูกวินิจฉัยให้ขาดคุณสมบัติ จนต้องพ้นสมาชิกภาพ หรือมีการลาออก หรือเสียชีวิต จะต้องเลื่อน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นแทน