ผลการเลือกตั้ง 2566 ยโสธร 'ไทยสร้างไทย-เพื่อไทย-ภูมิใจไทย' แบ่งพรรคละ 1 เขต

ผลการเลือกตั้ง 2566 ยโสธร 'ไทยสร้างไทย-เพื่อไทย-ภูมิใจไทย' แบ่งพรรคละ 1 เขต

ผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ จ.ยโสธร "ไทยสร้างไทย-เพื่อไทย-ภูมิใจไทย" แบ่งกันพรรคละ 1 เขต

ผลการเลือกตั้ง 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผลการเลือกตั้ง ยโสธร อย่างไม่เป็นทางการ ของทั้ง 3 เขต มีผู้มาใช้สิทธิ 313,455 คน คิดเป็น 72.41% จากผู้มีสิทธิ 432,872 คน 

 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ยโสธร 

  • พรรคไทยสร้างไทย คว้าที่นั่งได้ 1 เขต ด้วยคะแนน 89,209 คะแนน คิดเป็น 28.46%  
  • พรรคเพื่อไทย ได้ 1 เขต ด้วยคะแนน 83,450 คะแนน คิดเป็น 26.62%
  • พรรคภูมิใจไทย ก็คว้ามาได้ 1 เขตเช่นกัน ด้วยคะแนน 39,976 คะแนน คิดเป็น 12.75%

 

ผลการเลือกตั้ง 2566 จังหวัดยโสธร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง

  • เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสุภาพร สลับศรี พรรคไทยสร้างไทย
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนพัฒน์ ศรีชนะ พรรคภูมิใจไทย

 

หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว