กรุงเทพฯ นับคะแนน 99% ก้าวไกลกวาด เหลือให้เพื่อไทยที่เดียว

กรุงเทพฯ นับคะแนน 99% ก้าวไกลกวาด เหลือให้เพื่อไทยที่เดียว

ผลการเลือกตั้ง 2566 กรุงเทพฯ นับคะแนน 99% ก้าวไกลกวาด เหลือให้เพื่อไทยที่เดียว

เวลา 07.30 น. วันที่ 15 พ.ค. 66 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. การนับคะแนนจาก กกต. ที่นับแล้ว 99.83 เปอร์เซนต์ มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 73 เปอร์เซนต์ 

ผลการเลือกตั้ง 2566 มีทั้งหมด 33 เขต จำนวน ส.ส. 33 ราย ปรากฎว่า พรรคก้าวไกลได้ 32 เขต พรรคเพื่อไทยได้ 1 เขต

ส่วนความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง จะอัปเดตให้ทราบต่อไป