อัปเดต ผลเลือกตั้ง ส.ส. ชลบุรี นับคะแนน 100% ก้าวไกล 7 แบ่งพรรคลุง 3 เขต

อัปเดต ผลเลือกตั้ง ส.ส. ชลบุรี นับคะแนน 100% ก้าวไกล 7 แบ่งพรรคลุง 3 เขต

ผลเลือกตั้ง 2566 : ตรวจสอบ ชลบุรี ผลเลือกตั้ง ส.ส. นับคะแนน 100% ก้าวไกลคว้าได้ 7 แบ่งพรรคลุง 3 เขต

อัปเดต 16 .พ.ค. 2566 ชลบุรี ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จาก กกต. ที่นับแล้ว 100 เปอร์เซนต์ มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 77.5 เปอร์เซนต์ ผู้มาใช้สิทธิ 956,469 คน จากผู้มีสิทธิ1,234,192คน

ผลเลือกตั้ง 2566 มีทั้งหมด 10 เขต จำนวน ส.ส. 10 ราย ปรากฎว่า พรรคก้าวไกลได้ 7 เขต พรรคเพื่อไทยได้ 1 เขต พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 เขต และพรรคพลังประชารัฐ 1 เขต

ความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง จะอัปเดตดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองชลบุรี นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 104,987คน 82.48%

 • อันดับ 1 ก้าวไกล นายวรท ศิริรักษ์ 36,463 / 34.73%
 • อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นางสาวณภัสนันท์ อรินทคุณวงษ์ 32,542 / 31.00%
 • อันดับ 3 เพื่อไทย นางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล 27,787 / 26.47%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 46,346 / 44.14%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 26,724 / 25.45%
อันดับ 3 เพื่อไทย 20,260 19.30%

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองชลบุรี นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 88,518คน 79.14%

 • อันดับ 1 ก้าวไกล นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ 30,162 / 34.07%
 • อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นายคงพัชร ไขรัศมี 23,381 / 26.41%
 • อันดับ 3 เพื่อไทย นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม 20,667 / 23.35%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 39,330 / 44.43%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 23,819 / 26.91%
อันดับ 3 เพื่อไทย 15,139 / 17.10%

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านบึง  อำเภอพานทอง, อำเภอเมืองชลบุรี นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 98,964คน 84.22%

 • อันดับ 1 ก้าวไกล นายชวาล พลเมืองดี 33,183 / 33.53%
 • อันดับ 2 เพื่อไทย นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ 30,095 / 30.41%
 • อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ 25,623 / 25.89%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 46,564 / 47.05%
อันดับ 2 เพื่อไทย 20,484 / 20.70%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ / 18,713 / 18.91%

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ่อทอง, อำเภอบ้านบึง , อำเภอหนองใหญ่ นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 94,165คน 80.28%

 • อันดับ 1 รวมไทยสร้างชาติ นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง 36,128 / 38.37%
 • อันดับ 2 ก้าวไกล นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ 24,835 / 26.37%
 • อันดับ 3 เพื่อไทย นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 24,431 / 25.94%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 36,843 / 39.13%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 22,816 / 24.23%
อันดับ 3 เพื่อไทย 17,055 / 18.11%

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพนัสนิคม, อำเภอเกาะจันทร์ นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 111,292คน 84.70%

 • อันดับ 1 เพื่อไทย นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ 41,939 / 37.68%
 • อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นายรณเทพ อนุวัฒน์ 33,814 / 30.38%
 • อันดับ 3 ก้าวไกล นายภานุพงศ์ คำมูลอามาตย์ 24,038 / 21.60%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 39,505 / 35.50%
อันดับ 2 เพื่อไทย 26,910 / 24.18%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 25,855 / 23.23%

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอศรีราชา , อำเภอเกาะสีชัง นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 101,948คน 77.02%

 • อันดับ 1 ก้าวไกล นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ 37,572 / 36.85%
 • อันดับ 2 เพื่อไทย นางสุกุมล คุณปลื้ม 27,879 / 27.35%
 • อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา 24,158 / 23.70%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 48,990 / 48.05%
อันดับ 2 เพื่อไทย 20,789 / 20.39%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 19,605 / 19.23%

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอศรีราชา นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 92,544คน 78.13%

 • อันดับ 1 ก้าวไกล นายสหัสวัต คุ้มคง 40,918 / 44.21%
 • อันดับ 2 เพื่อไทย นายสงกรานต์ ภาชนะ 28,983 / 31.32%
 • อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ 13,900 / 15.02%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 52,304 / 56.52%
อันดับ 2 เพื่อไทย 21,543 / 23.28%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 8,932 / 9.65%

เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางละมุง นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 94,408คน 72.39%

 • อันดับ 1 ก้าวไกล นายจรัส คุ้มไข่น้ำ 35,240 37.33%
 • อันดับ 2 เพื่อไทย นายเชาวลิตร แสงอุทัย 32,433 34.35%
 • อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายมานพ ประกอบธรรม 18,250 19.33%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 45,350 48.04%
อันดับ 2 เพื่อไทย 26,357 27.92%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 12,702 13.45%

เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอบางละมุง นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 76,391คน 66.05%

 • อันดับ 1 ก้าวไกล นายยอดชาย พึ่งพร 30,459 39.87%
 • อันดับ 2 เพื่อไทย นายแมน อินทร์พิทักษ์ 19,327 25.30%
 • อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร 19,253 25.20%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 38,989 51.04%
อันดับ 2 เพื่อไทย 17,016 22.27%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 11,222 14.69%

เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอสัตหีบ นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 93,252คน 70.66%

 • อันดับ 1 พลังประชารัฐ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ 27,461 29.45%
 • อันดับ 2 เพื่อไทย นายพนธกร ใคร่ครวญ 27,387 29.37%
 • อันดับ 3 ก้าวไกล นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต 25,957 27.84%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 41,190 44.17%
อันดับ 2 เพื่อไทย 24,267 26.02%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 13,853 14.86%

ร้านส้มตำ เมืองชลฯ ลดกระหน่ำ ฉลองรัฐบาลก้าวไกล

กรณีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ค เลยมาตำ ณ.นาป่า ได้โพสต์ข้อความว่า “ ถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล จะขายส้มตำปูปลาล้า 31 บาทตลอดทั้งเดือน และลุ้นกว่าหวย ดีใจกว่าถูกรางวัลที่1 ” จนมีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงตวามคิดเห็น และให้กำลังใจทั้งรอสนับสนุนกันอย่างล้นหลาม

ภายหลังทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทีมข่าวจึงได้เดินทางไปที่ร้านเลยมาตำ ณ.นาป่า ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยได้พบกับ นางสาววรรณธิดา ไชยสีหา อายุ 33 ปี นายมงคล คมกล้า อายุ 27 ปี 2 สามีภรรยาเจ้าของร้านส้มตำ และอาหารอีสานหลากหลายประเภท

จากการสอบถาม นางสาววรรณนิดา และนายมงคล เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงในโลกโซเชียล ได้มีประชาชนเข้ามาติดตาม และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก และทางร้านก็ได้ติดตามผลงานมาตลอดจน จากพรรคอนาคตใหม่ มาเป็นพรรคก้าวไกล ซึ่งต้องยอมรับว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง และอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานดูบ้าง

และสิ่งที่สำคัญ คือนโยบายพรรคก้าวไกล ถือว่าตอบโจทย์ ร้านอาหารเล็กๆ ไปจนถึงระดับชั้นล่างๆ และเมื่อตรวจสอบนโบายแล้ว ทำให้เลือกเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งตนกับเพื่อนได้มาเปิดร้านกันหลายเดือนแล้ว และหลายๆร้าน ก็ต้องปิดตัวลงไป เพราะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดี ดังนั้น สาเหตุที่เลือกเพราะอยากให้เข้ามาแก้ไขปัญหา ส่วนราคา บนเมนูอาหารที่ลงไว้ 31 บาท คือปกติ โดยเฉพาะเมนูส้มตำ ส้มตำปูปลาร้า จะขายดีกว่าทุกเมนู บางวันทะลุ 300 ครก ซึ่งทุกวันจะขายในราคา 50 บาทต่อครก

แต่วันนี้ได้ดั้มราคาลง ลดเหลือ 29 บาทเท่านั้น และจะขายไปจนกว่าจะครบเดือน ซึ่งตนก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ ที่เข้ามาทำงาน อยากให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามที่ได้พูดไว้ เพราะชาวบ้านตำดำๆตั้งใจเลือกเพราะอยากให้เข้ามาบริหารและจัดการในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อยากเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่าน เข้ามาอุดหนุน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไร หรือเบอร์ไหน ก็สามารถแวะเข้ามาทานได้ และยินดีต้อนรับ