อัปเดต นนทบุรี ผลเลือกตั้ง ส.ส. นับคะแนนครบ ก้าวไกลแลนด์สไลด์ได้ 8 เขต

อัปเดต นนทบุรี ผลเลือกตั้ง ส.ส. นับคะแนนครบ ก้าวไกลแลนด์สไลด์ได้ 8 เขต

อัปเดตล่าสุด ตรวจสอบ นนทบุรี ผลเลือกตั้ง ส.ส. นับคะแนนครบแล้ว ก้าวไกลแลนด์สไลด์ได้ 8 เขต

เวลา 13.11 น. วันที่ 16 พ.ค. 66 นนทบุรี การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จาก กกต. ที่นับแล้ว 100 เปอร์เซนต์ มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 79.75 เปอร์เซนต์ 

ผลการเลือกตั้ง 2566 มีทั้งหมด 8 เขต จำนวน ส.ส. 8 ราย ปรากฎว่า พรรคก้าวไกลได้ 8 เขต 

ส่วนความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง จะอัปเดตดังนี้

ความคืบหน้าของการนับคะแนน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 1,308 นับเสร็จ 1,308 คิดเป็น 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 842,482 คน จากผู้มีสิทธิ1,056,364คน คิดเป็น 79.75%

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางกระสอ, ตำบลท่าทราย, ตำบลบางเขน) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 107,099คน 76.63%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ 45,615 42.59%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา 28,166 26.30%
อันดับ 3 เพื่อไทย นายนิยม ประสงค์ชัยกุล 20,640 19.27%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 49,104 45.85%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 22,643 21.14%
อันดับ 3 เพื่อไทย 19,656 18.35%

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางกร่าง, ตำบลบางศรีเมือง, ตำบลบางรักน้อย, ตำบลสวนใหญ่, ตำบลตลาดขวัญ) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 95,418คน 77.15%
อันดับ 1 ก้าวไกล นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ 39,086 40.96%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ 25,079 26.28%
อันดับ 3 เพื่อไทย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ 19,423 20.36%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 43,969 46.08%
อันดับ 2 เพื่อไทย 19,090 20.01%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 18,586 19.48%

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางกรวย, อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางไผ่) นับเสร็จ100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 105,926คน 79.46%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร 44,114 41.65%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 25,459 24.03%
อันดับ 3 เพื่อไทย นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช 17,074 16.12%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 51,642 48.75%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 19,379 18.29%
อันดับ 3 เพื่อไทย 19,115 18.05%

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลบางพูด, ตำบลบ้านใหม่, ตำบลคลองเกลือ, ตำบลบางตลาด) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 96,342คน 75.96%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายนพดล ทิพยชล 36,249 37.63%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ 25,442 26.41%
อันดับ 3 เพื่อไทย นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร 24,446 25.37%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 43,694 45.35%
อันดับ 2 เพื่อไทย 20,184 20.95%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 19,717 20.47%

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลลำโพ, ตำบลละหาร), อำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลบางพูด, ตำบลบ้านใหม่, ตำบลคลองเกลือ, ตำบลบางตลาด), อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลไทรม้า) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 101,916คน 77.85%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายปรีติ เจริญศิลป์ 48,055 47.15%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายนพดล แก้วสุพัฒน์ 19,897 19.52%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายณรงค์ จันทนดิษฐ 14,684 14.41%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 68,952 67.66%
อันดับ 2 เพื่อไทย 29,463 28.91%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 24,776 24.31%

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอบางใหญ่ นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 107,193คน 79.34%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายคุณากร มั่นนทีรัย 48,169 44.94%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม 24,252 22.62%
อันดับ 3 เพื่อไทย นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ 23,508 21.93%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 52,729 49.19%
อันดับ 2 เพื่อไทย 22,719 21.19%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 17,005 15.86%

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางบัวทอง, ตำบลพิมลราช, ตำบลโสนลอย), อำเภอไทรน้อย (เฉพาะตำบลไทรน้อย, ตำบลคลองขวาง) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 125,392คน 93.13%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายเกียรติคุณ ต้นยาง 48,417 38.61%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายภูดิศ นนทพิมลชัย 19,526 15.57%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ นายสมศักดิ์ ด้วงโสน 16,216 12.93%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 418,225 49.64%
อันดับ 2 เพื่อไทย 183,090 21.73%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 154,279 18.31%
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 15,230 1.81%

เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางคูรัด, ตำบลบางรักพัฒนา, ตำบลบางรักใหญ่), อำเภอไทรน้อย (ยกเว้นตำบลไทรน้อย, ตำบลคลองขวาง) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 103,196คน 78.10%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ 41,734 40.44%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ 24,335 23.58%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ 14,090 13.65%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 47,928 46.44%
อันดับ 2 เพื่อไทย 25,074 24.30%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 14,852 14.39%