เช็กเลย! รายงานผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report ดูได้ที่ไหน

เช็กเลย! รายงานผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report ดูได้ที่ไหน

ประชาชนเช็กเลยดูได้ช่องทางไหนบ้าง! กกต.ย้ำรายละเอียด เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้ง 66 อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ ECT Report มี 6 ขั้นตอน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลเตรียมความพร้อมการรายงานผลเลือกตั้ง66 แบบไม่เป็นทางการ (ECT Report) ในการเลือกตั้ง วันที่ 14 พ.ค. 2566

 

รายงานผลการเลือกตั้ง 2566 แบบไม่เป็นทางการ (ECT Report) มีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. 5/18, ส.ส 5/18 (บช.) ส่งเข้ากลุ่มไลน์ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ หลังจากนั้นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ) ส่งรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. 5/16, ส.ส. 5/16 (บช.), ส.ส. 5/17, ส.ส. 5/17 (บช.) ให้ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง
    
2.ศูนย์รวมคะแนนอำเภอและศูนย์รวมคะแนนเขตตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกลงในระบบ ECT Report

3.ระบบ ECT Report จะจัดเก็บข้อมูลผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด และในภาพรวมทั้งประเทศ คาดว่าจะทราบคะแนนชุดแรกได้ตั้งแต่เวลา 18.45 น.เป็นต้นไป และจะทราบคะแนนทั้งหมดไม่เกิน 23.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 2566 ทั้งนี้จะเผยแพร่ผลคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 ของหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

4.สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) นำผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งสองแบบไปจัดทำเป็น Dashboard เผยแพร่ผ่าน ectreport

5.สื่อมวลชนเชื่อมโยงข้อมูลผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการจาก สวข. เป็นไฟล์ CSV ผ่านทาง Google Share Drive เพื่อไปเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง

6.ประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

  • ประกาศรายงานผลการนับคะแนน ส.ส.หน้าหน่วยเลือกตั้ง
  • เว็บไซต์แสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ ectreport
  • สื่อมวลชนที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก สวข.
  • ศูนย์แถลงข่าวสำนักงาน กกต.

เช็กเลย! รายงานผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report ดูได้ที่ไหน