ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน Smart Vote กดมือถือทำตามง่ายๆ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน Smart Vote กดมือถือทำตามง่ายๆ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 แอปฯ Smart Vote ก่อนเข้าคูหาวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งทำความรู้จักบัตรเลือกตั้ง สีม่วง สีเขียว

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 แอปฯ Smart Vote ก่อนเข้าคูหาวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทำความรู้จักบัตรเลือกตั้ง สีม่วง สีเขียว เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น หน่วยเลือกตั้ง ลำดับที่ในการเลือกตั้งได้ทันทีผ่านมือถือ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ทุกคน สามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆผ่านแอปฯ Smart Vote เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีทั้งข้อมูลเขตเลือกตั้ง สถานที่ตั้งของที่เลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง แหล่งรวมกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

  • เข้าแอปฯ Smart Vote กดที่เมนู "เลือกตั้ง ส.ส."
  • เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิ/แจ้งเหตุ และลงทะเบียนเลือกตั้ง"
  • เลือกเมนู "ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิเลือกตั้ง" และกด "ยืนยัน" จากนั้นระบบจะพาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของการตรวจสอบรายชื่อ 
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกด "ตรวจสอบ"

โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประกอบด้วย ชื่อ จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง จังหวัด/สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ และลำดับในบัญชี 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน Smart Vote กดมือถือทำตามง่ายๆ

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน Smart Vote กดมือถือทำตามง่ายๆ

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน Smart Vote กดมือถือทำตามง่ายๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ดูที่ไหน ก่อนเข้าคูหา 14 พฤษภาคม

- บัตรเลือกตั้ง 2566 สีเขียว-สีม่วงกายังไงก่อนเข้าคูหา ข้อควรรู้สำคัญมาก

- บัตรเลือกตั้ง 2566 สีม่วง-สีเขียว แตกต่างกันอย่างไร เลือกแบบไหน เช็กที่นี่

หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ต้องดำเนินการแก้ไขซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดำเนินการโดยให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote

การเลือกตั้ง 2566 กกต.ได้กำหนด วันเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิตามเขตและจังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเองได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น. 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน Smart Vote กดมือถือทำตามง่ายๆ

 

ทำความเข้าใจ บัตรเลือกตั้ง 2566 

ในรอบนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้บัตรเลือกตั้งมาจำนวน 2 ใบ คือ บัตรสีม่วง และ บัตรสีเขียว ซึ่งความหมายของแต่ละใบ เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

1.บัตรเลือกตั้งสีม่วง คือบัตรฯสำหรับเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต จะประกอบด้วยหมายเลขผู้สมัคร และช่องสำหรับกากบาท ซึ่งไม่มีชื่อผู้สมัคร ไม่มีภาพผู้สมัคร ส.ส.และไม่มีโลโก้พรรคการเมืองด้วย ***สิ่งสำคัญ คือ เราต้องจำหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.ที่เราต้องการจะเลือกให้ได้ ก่อนเข้าคูหา

2.บัตรเลือกตั้งสีเขียว คือบัตรฯ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ใบสีเขียวนี้จะมีสัญลักษณ์หรือโลโก้พรรคการเมือง หรือเครื่องหมายของพรรคการเมืองและมีชื่อพรรคการเมือง อีกทั้งมีเบอร์หรือหมายเลขพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้งด้วย แต่จะไม่มีภาพใดๆ ***สิ่งสำคัญ คือ เราสามารถกากบาทเลือกเบอร์พรรคการเมืองที่เราต้องการเลือกได้เลย ซึ่งจะง่ายกว่าใบสีม่วง ที่เราต้องจำหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.ที่เราต้องการจะเลือกให้ได้

 

ข้อห้ามเลือกตั้ง 2566

ทั้งนี้ เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 มีข้อห้ามหลายประการที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีข้อห้ามดังนี้

1.ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน (หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี)

2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง (หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)

3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง

4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง (หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว

6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น (หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ (หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)