เช็คตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ดูที่ไหน ก่อนเข้าคูหา 14 พฤษภาคม

เช็คตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ดูที่ไหน ก่อนเข้าคูหา 14 พฤษภาคม

เช็คตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 พาทำความเข้าใจกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบสีเขียว สีม่วง รวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียม ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม ก่อนเดินทางเข้าคูหาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมข้อมูลการเช็คตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 พาทำความเข้าใจกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบสีเขียว สีม่วง รวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียม ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม ก่อนเดินทางเข้าคูหาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้เตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด

การเช็คหรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อที่เราจะได้ทราบว่า เรามีสิทธิเลือกตั้งเขตไหน จังหวัดไหน และสถานที่เลือกตั้งต้องไปที่ไหน 

เช็คสิทธิเลือกตั้ง 2566

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน (คลิกที่นี่)

  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบ่งเป็นวันที่ จังหวัด ลำดับ และสถานที่ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

- ตรวจสอบรายชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote 

วิธีอื่นๆ

- ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

- ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)

ทำความรู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

1.บัตรเลือกตั้งสีม่วง คือบัตรสำหรับเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต จะประกอบด้วยหมายเลขผู้สมัคร และช่องสำหรับกากบาท ซึ่งไม่มีชื่อผู้สมัคร ไม่มีภาพผู้สมัคร ส.ส.และไม่มีโลโก้พรรคการเมืองด้วย

***สิ่งสำคัญ คือ เราต้องจำหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.ที่เราต้องการจะเลือกให้ได้ ก่อนเข้าคูหา

2.บัตรเลือกตั้งสีเขียว คือบัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ใบสีเขียวนี้จะมีสัญลักษณ์หรือโลโก้พรรคการเมือง หรือเครื่องหมายของพรรคการเมือง และมีชื่อพรรคการเมือง อีกทั้งมีเบอร์หรือหมายเลขพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้งด้วย แต่จะไม่มีภาพใดๆ

***สิ่งสำคัญคือ เราสามารถกากบาทเลือกเบอร์พรรคการเมืองที่เราต้องการเลือกได้เลย ซึ่งจะง่ายกว่าใบสีม่วง ที่ต้องจำหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.ที่เราต้องการจะเลือกให้ได้ก่อนเข้าคูหา

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ทั้งบัตรสีม่วง บัตรสีเขียว เน้นย้ำให้กาตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน ซึ่งก่อนเข้าคูหาสามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.หรือพรรคการเมืองที่เราต้องการเลือกที่หน้าคูหา และเมื่อพร้อมเข้าคูหาลงคะแนนแล้ว การลงคะแนนนั้น จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทเท่านั้น หากเป็นเครื่องหมายอื่นๆ บัตรเลือกตั้งที่เราเลือก จะกลายเป็นบัตรเสียทันที

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 (14 พ.ค.) วิธีกาบัตร 2 ใบสีม่วง สีเขียวให้ถูกต้อง

- นับคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566 ขั้นตอนประกาศผล วิธีตรวจสอบสิทธิก่อนเข้าคูหา

- นับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขต เลือกตั้ง 14 พ.ค.2566 เช็กที่นี่

 

สิ่งที่ต้องเตรียมข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม

สิ่งที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น

ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง

ก่อนช่วงวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.66 สำหรับที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน

2.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนับแต่เวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หนึ่งวันจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

3.ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง

4.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน

5.ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือ เสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสียและห้ามทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

6.ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง เพื่อออกเสียงลงคะแนน

7.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

8.ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง

9.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด

10.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง หากไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

11.ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว มิให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งไป หรือ มิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

12.ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

โดยข้อห้ามเหล่านี้หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษทั้งจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้ง 2566 คาดว่าคะแนนสุดท้าย น่าจะทราบได้ภายในเวลาไม่เกิน 23.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566