กกต.ถกร่วม 23 หน่วยงาน เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง 66 กาบัตร 14 พ.ค.

กกต.ถกร่วม 23 หน่วยงาน เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง 66 กาบัตร 14 พ.ค.

กกต.ประชุมร่วม 23 หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย-ตร.-มท.-ศธ.-กต.-ไปรษณีย์ไทย-ทอท. มาหมด เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง 66 กำหนดวัน 14 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 23 เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ ไปรษณีย์ การบินไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมด้วย

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง หลัง กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 และจะมีการรับสมัคร ส.ส.เขตวันที่ 3-7 เม.ย. 2566 และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย. 2566 รวมถึงการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในและนอกราชอาณาจักร การเตรียมสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยคำร้อง อีกทั้งเตรียมการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมการอำนวยความสะดวกให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ และเตรียมการตรวจสอบความเป็นพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมือง    ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและสมาชิกพรรคการเมือง

นายฐิติเชษฐ์ นุชนารถ กกต. กล่าวว่า ขณะนี้ กกต.มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้