ทรัพย์สิน 60 ล้าน! “ประพันธ์ คูณมี” นั่ง ส.ว.โชว์กรุพระดังประเมินค่ามิได้

ทรัพย์สิน 60 ล้าน! “ประพันธ์ คูณมี” นั่ง ส.ว.โชว์กรุพระดังประเมินค่ามิได้

ยลโฉมทรัพย์สิน 60 ล้านบาท! “ประพันธ์ คูณมี” นั่งเก้าอี้ ส.ว.ป้ายแดง ถือครองพระเครื่องดัง 8 องค์ ทั้งพระเครื่องชุดเบญจภาคีทั้ง 5 เลี่ยมทอง พระเครื่องสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ ปรกโพธิ์ฐานเกย ประเมินค่ามิได้ ขับ Volvo คันละ 3.9 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายประพันธ์ คูณมี กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565 

นายประพันธ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 24,846,375 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 8,413,445 บาท
 • เงินลงทุน 2,022,875 บาท
 • ที่ดิน 2,042,575 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,699,780 บาท
 • ยานพาหนะ 4.7 ล้านบาท
 • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,967,700 บาท
 • มีหนี้สิน 1,310,680 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,747,330 บาท

 • เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา 2.5 แสนบาท
 • ค่าตอบแทนวิชาชีพ 3,035,755 บาท
 • ค่าเบี้ยประชุม 4 แสนบาท
 • ที่ดินรับมรดก 61,575 บาท

รายจ่ายรวม 6,599,660 บาท

 

 

น.ส.สุภาพร ศุภรเวทย์ อยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 35,271,333 บาท ได้แก่

 • เงินลงทุน 6,575,073 บาท
 • เงินลงทุน 5,216,052 บาท
 • ที่ดิน 3,080,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13,200,208 บาท
 • ยานพาหนะ 3.2 ล้านบาท
 • ทรัพย์สินอื่น 4 ล้านบาท
 • มีหนี้สิน 1,348,003 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 744,000 บาท

 • เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา 6 แสนบาท
 • ค่าเช่า 144,000 บาท
 • รายจ่ายรวม 8.4 แสนบาท

 

มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 60,117,709 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,658,683 บาท

ทรัพย์สิน 60 ล้าน! “ประพันธ์ คูณมี” นั่ง ส.ว.โชว์กรุพระดังประเมินค่ามิได้

 

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายประพันธ์ คูณมี แจ้งถือครอง

 • บ้าน 1 หลัง และห้องชุด 1 ห้อง มูลค่า 5,699,780 บาท
 • รถยนต์ Volvo XCVII 1 คัน ได้มาปี 2563 มูลค่า 3.9 ล้านบาท

ถือครองพระเครื่องชื่อดัง 8 องค์ ระบุว่า ประเมินมูลค่ามิได้ เช่น พระเครื่องชุดเบญจภาคีทั้ง 5 เลี่ยมทอง พระเครื่องสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ ปรกโพธิ์ฐานเกย เลี่ยมทอง พระเคร่องสมเด็จบางขุนพรหม เลี่ยมทอง พระเครื่องสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เล็ก เลี่ยมทอง เป็นต้น

 

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ น.ส.สุภาพร ศุภรเวทย์  แจ้งถือครอง 

 • ตึกแถว 3 ชั้น 2 หลัง ห้องชุด 4 ห้อง มูลค่า 13.2 ล้านบาทเศษ

โดยในจำนวนนี้มีการไถ่ถอนจากจำนอง 3 ห้อง ระหว่างปี 2555-2563 ราคาห้องละ 3.2 ล้านบาททุกห้อง รวมมูลค่า 6.6 ล้านบาท

 •  Mercedes Benz 1 คัน ได้มาปี 2560 มูลค่า 3.2 ล้านบาท 

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2550-2565 เป็นหัวหน้าสำนักงาน และประธานบริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด ปี 2560-2565 เป็นอนุกรรมการ กสทช. ปี 2564-2565 เป็นกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กกต.

ทรัพย์สิน 60 ล้าน! “ประพันธ์ คูณมี” นั่ง ส.ว.โชว์กรุพระดังประเมินค่ามิได้