เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ป้ายแดง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” 26 ล. “บุศริณธญ์” 66 ล.

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ป้ายแดง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” 26 ล. “บุศริณธญ์” 66 ล.

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.บัญชีรายชื่อป้ายแดง! “วลัยพร รัตนเศรษฐ” จาก พปชร.น้องสาว “วิรัช” มีสมบัติ 26.1 ล้านบาท ไร้หนี้ “บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์” พรรคเพื่อชาติ 66.7 ล้านบาท มีอาคาร 1 หลังในเชียงราย 40 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ราย ได้แก่ 

 1. นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ

กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2540 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,168,919 บาท ได้แก่

 • เงินสด 5 หมื่นบาท เงินฝาก 98,919 บาท
 • ที่ดิน 22.5 ล้านบาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 5.2 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,652,720 บาท

 • เป็นเงินประจำตำแหน่ง 1,362,720 บาท
 • เบี้ยประชุมจากสภา 288,000 บาท
 • ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก 2,000 บาท
 • จ่ายรวมต่อปี 938,400 บาท

นางวลัยพร ระบุในหมายเหตุบัญชีเงินฝากว่า ยังไม่ได้แสดงรายการอีก 2 บัญชี คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาการประปานครหลวง เนื่องจากเพิ่งเปิดบัญชีภายหลังวันที่ 1 ธ.ค. 2565 และบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก เป็นบัญชีร่วมกับอดีตสามี และเจ้าตัวไม่ได้ใช้มานานกว่า 20 ปี ไม่ทราบเลขบัญชี ไม่มีสมุดบัญชี ไม่ทราบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ป้ายแดง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” 26 ล. “บุศริณธญ์” 66 ล.

สำหรับนางวลัยพร คือน้องสาวนายวิรัช รัตนเศรษฐ แกนนำพรรค พปชร. ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2561-2565 นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ป้ายแดง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” 26 ล. “บุศริณธญ์” 66 ล.

 1. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์

กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.พรรคเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565 โดยเจ้าตัวแจ้งมีทรัพย์สิน 65,840,958 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 288,781 บาท
 • ที่ดิน 11 แปลง อยู่ใน จ.เชียงราย ทั้งหมด มูลค่า 13,552,177 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 หลัง 52 ล้านบาท
 • มีหนี้สิน 13,389 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 221,600 บาท

 • เป็นเงินกองทุนสมาชิกรัฐสภา 171,600 บาท
 • ค่านายหน้า 50,000 บาท
 • มีรายจ่ายรวม 136,000 บาท

ส่วน พล.ต.ต.จรัญชค์ วรพัฒานันน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 936,305 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 226,305 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 7.1 แสนบาท
 • มีหนี้สิน 1,619,000 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7.2 แสนบาท

 • เป็นเงินบำนาญข้าราชการทั้งหมด
 • มีรายจ่ายรวม 1.5 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 66,777,264 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,632,389 บาท

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ป้ายแดง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” 26 ล. “บุศริณธญ์” 66 ล.

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 หลัง มูลค่า 52 ล้านบาทของนางบุศริณธญ์ ระบุว่า ได้มาจากการปลูกสร้างเองทั้งหมดในที่ดิน จ.เชียงราย แบ่งเป็น บ้านในพื้นที่ ม.4 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้มาเมื่อ 17 พ.ค. 2544 มูลค่า 8 ล้านบาท, ตึกแถว 2 หลัง ตั้งอยู่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้มาเดือน มี.ค. 2564 มูลค่าหลังละ 2 ล้านบาท รวม 4 ล้านบาท, อาคาร 1 หลัง ตั้งอยู่ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้มา 2 พ.ย. 2538 มูลค่า 40 ล้านบาท