ทรัพย์สิน 24 ล้าน! “พล.ร.อ.โสภณ” อดีตรอง ผบ.ทร.พ้น ปธ.บอร์ดการท่าเรือฯ

ทรัพย์สิน 24 ล้าน! “พล.ร.อ.โสภณ” อดีตรอง ผบ.ทร.พ้น ปธ.บอร์ดการท่าเรือฯ

ส่องทรัพย์สิน 24.4 ล้านบาท! “พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล” อดีตรอง ผบ.ทร. พ้นเก้าอี้ประธานบอร์ดการท่าเรือฯ เงินฝาก 3.1 ล้านบาท ปืน 3 กระบอก 2.1 แสนบาท “ภริยา” มีบ้าน 1 หลัง 7 ล้านบาท ปล่อยเช่าคอนโดฯ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ (รอง ผบ.ทร.) กรณีพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565

พล.ร.อ.โสภณ แจ้งมีทรัพย์สิน 11,011,718 บาท ได้แก่  เงินฝาก 3,188,956 บาท เงินลงทุน 7,112,762 บาท ที่ดิน 5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น เป็นปืน 3 กระบอก มูลค่า 2.1 แสนบาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,750,668 บาท เป็นเงินเดือน ทร. 936,360 บาท เงินเดือนที่ปรึกษา 2 ล้านบาท ค่าเบี้ยประชุม 814,308 บาท มีรายจ่ายรวม 1.3 ล้านบาท

ส่วนนางภทรวรรณ วัฒนมงคล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 13,482,956 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,960,456 บาท เงินลงทุน 157,500 บาท ที่ดิน 3,015,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 7.9 ล้านบาท ยานพาหนะ 4.5 แสนบาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 72,000 บาท เป็นค่าเช่าคอนโดมีเนียม มีรายจ่ายรวม 5 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,494,675 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สิน 24 ล้าน! “พล.ร.อ.โสภณ” อดีตรอง ผบ.ทร.พ้น ปธ.บอร์ดการท่าเรือฯ

โดยก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2562-2565 พล.ร.อ.โสภณ เคยดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดการท่าเรือฯ และที่ปรึกษาพิเศษ ด้านโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก