เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “กนก” ปชป. 65 ล้านบาท “กรณิศ” 83 ล้านบาท ตีจาก พปชร.ซบภูมิใจไทย “นพดล” พลังท้องถิ่นไท 80 ล้านบาท “ธีระ ไตรสรณกุล” บ้านใหญ่ศรีสะเกษ 17 ล้านบาท “รังสรรค์” เพื่อไทย 18 ล้านบาท “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์ 93 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส.ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.นายกนก  วงษ์ตระหง่าน พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 65,442,820 บาท ได้แก่ เงินฝาก 22,558,853 บาท เงินลงทุน 2 รายการ 2,823,866 บาท (จำนวนนี้มีการถือหุ้น บริษัท ลำลูกกา กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จำกัด 2.4 ล้านบาทเศษ) ที่ดิน 26,893,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน รถ Benz E220d 1.8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 8 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4,067,000 บาท โดยเป็นการสะสมแหวนเพชร เหรียญกาญจนาภิเษกทองคำ และนาฬิกา 13 เรือน ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,973,500 บาท เป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,452,000 บาท ขายรถ Benz CLS 250 (เฉลี่ย 3.5 ปี) มูลค่า 4 แสนบาท เงินฝากและเงินลงทุน 1.1 แสนบาท คืนภาษีเงินได้ 11,500 บาท มีรายจ่ายรวม 1,477,100 บาท ในจำนวนนี้คือซื้อรถ Benz E220d (เฉลี่ย 3.5 ปี) มูลค่า 726,500 บาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2561 นายกนก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2561-2562 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทั่งปี 2562-2565 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป.

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

2.นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.กทม. เขตวัฒนา เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 และอยู่กินกันฉันสามีภริยากับบุคคลหนึ่ง โดยนางกรณิศ แจ้งมีทรัพย์สิน 21,148,700 บาท เก็บเงินสด 1.8 ล้านบาท เงินฝาก 163,700 บาท ยานพาหนะ 1,950,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 17,235,000 บาท มีหนี้สิน 844,985 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,512,720 บาท เป็นเงินเดือน+ค่าตอบแทน 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 1.5 แสนบาท มีหนี้สิน 9.8 แสนบาท

ส่วนส่วนบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภริยากับนางกรณิศ ถูกถมดำทับชื่อไว้ ทำให้ไม่สามารถทราบว่าเป็นใคร แต่ระบุว่าเป็นเจ้าของกิจการ บริษัท เอ เอ็น เค กรุ๊ป จำกัด และเจ้าของกิจการบริษัท อยู่สบายโฮสเทล จำกัด มีทรัพย์สิน 62,168,387 บาท ได้แก่ เงินสด 1.7 ล้านบาท เงินฝาก 263,587 บาท เงินลงทุน 3,499,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ตั้งอยู่ ซ.รามคำแหง 4 แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กทม. ได้มาจากมรดกเมื่อปี 2560 มูลค่า 50 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 5,505,000 บาท มีหนี้สิน 18,630,914 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2 ล้านบาทจากการเป็นเจ้าของกิจการ มีหนี้สิน 1,750,000 บาท

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 83,317,087 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 19,475,900 บาท

สำหรับการถือครองเงินสดของนางกรณิศ จำนวน 1.8 ล้านบาท และคู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 1.7 ล้านบาทนั้น ระบุหมายเหตุว่า สำหรับใช้จ่าย เพราะไม่สะดวกไม่ธนาคาร

นอกจากนี้นางกรณิศ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แล้วเมื่อช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

3.นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคพลังท้องถิ่นไท พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 65,621,045 บาท ได้แก่ เงินฝาก 103,982 บาท ที่ดิน 63 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง เป็นบ้านพักไม้ 1 ชั้น มูลค่า 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 77,063 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.4 แสนบาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,483,740 บาท เป็นเงินเดือน เงินเพิ่ม ส.ส. 1,340,740 บาท เบี้ยประชุม 143,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,277,706 บาท

ส่วนนางสมหมาย แก้วสุพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,397,219 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,336 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลังเป็นบ้านพักไม้ 2 ชั้น มูลค่า 4 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 38,883 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 102,000 บาท มีรายจ่ายรวม 101,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 70,018,264 บาท ไม่มีหนี้สิน

สำหรับนายนพดล ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2561-2562 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อ้อมเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อนจะมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

4.นายธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 5,591,324 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 126,324 บาท ที่ดิน 2,550,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,415,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4 แสนบาท (เช่าที่ดินราชพัสดุ) มีหนี้สิน 410,688 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,890,000 บาท เป็นเงินเดือน 1,590,000 บาท รับทำบัญชี 2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 4 แสนบาท

นางนริตา ไตรสรณกุล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 11,455,014 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 3,240,894 บาท เงินลงทุน 10,000 บาท (เป็นหุ้นในบริษัทประชารัฐสามัคคีฯ) ที่ดิน 6.7 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.2 ล้านบาท ยานพาหนะ 205,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 3.4 แสนบาท เป็นรายได้จากเงินเดือน และค่าจ้าง 2.4 แสนบาท ทำสวนยาง/ทำนา 50,000 บาท รายได้จากทรัพย์สิน (ไม่ระบุรายละเอียด) 50,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1.5 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 17,047,219 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 410,688 บาท

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

ก่อนหน้านี้ นายธีระ คือ ส.ส.หลายสมัย ปัจจุบันย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย ส่วนนางนริตา เป็นสมาชิก อบต.ศรีสะเกษ

5.นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 มีทรัพย์สิน 1,492,327 บาท ได้แก่ เงินฝาก 114,278 บาท ที่ดิน 113,586 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,264,463 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,988,990 บาท เป็นเงินเดือน และเงินเพิ่ม ส.ส. 1,362,720 บาท ขายที่ดิน 606,270 บาท ดอกเบี้ยและเงินปันผล 2 หมื่นบาท มีรายจ่ายรวมต่อปี 582,901 บาท

ส่วนนางดวงแข วันไชยธนวงศ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 16,900,926 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,273,947 บาท เงินลงทุน 5,057,200 บาท ที่ดิน 4,994,616 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,226,972 บาท สิทธิและสัมปทาน 728,191 บาท มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 6,574,619 บาท เป็นเงินเดือนบริษัท 1.8 แสนบาท ค่าเช่าบ้าน 6 หมื่นบาท ขายที่ดิน 6,106,270 บาท ดอกเบี้ยและเงินปันผล 2 หมื่นบาท ค่านายหน้า 208,421 บาท มีรายจ่ายรวมต่อปีโดยประมาณ 729,883 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 18,393,253 บาท ไม่มีหนี้สิน

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน

สำหรับนายวันชัย เคยเป็น ส.ส.หลายสมัย ส่วนนางดวงแข คู่สมรส เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ชโนตม ซี-คอน ที่ จ.เชียงราย

6.นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรค พปชร. พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 แจ้งว่าหย่าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2559 แต่ระบุว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับ น.ส.เพียงฤทัย วัลลา ปัจจุบันเป็นรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราม 

โดยนายอัฏฐพล มีทรัพย์สิน 93,904,670 บาท ได้แก่ เงินฝาก 17,280,657 บาท เงินลงทุนในบริษัท ป่านโป่งคอมเพล็กซ์ จำกัด มูลค่า 2 แสนบาท ที่ดิน 14 แปลงใน จ.กาญจนบุรี มูลค่า 65,662,119 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.4 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,975,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,646,894 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,740,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 1,416,879 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด 

ส่วน น.ส.เพียงฤทัย มีทรัพย์สิน 1,146,598 บาท ได้แก่ เงินฝาก 383 บาท ยานพาหนะ 1,111,214 บาท ทรัพย์สินอื่น 35,000 บาท ไม่มีข้อมูลรายได้และรายจ่าย

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 95,051,269 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,416,879 บาท

เจาะเซฟ 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล” บ้านใหญ่เมืองกาญจน์อู้ฟู่ 93 ล้าน