กกต.กทม.โชว์ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปิดแสดงความเห็น 4-13 ก.พ.

กกต.กทม.โชว์ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปิดแสดงความเห็น 4-13 ก.พ.

กกต.กทม.ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2566 แล้ว เตรียมเปิดให้ประชาชน-พรรคการเมือง แสดงความเห็นตั้งแต่ 4-13 ก.พ. สรุปส่งความเห็นให้ กกต.ส่วนกลาง 16 ก.พ.

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง 2566 ว่า วันนี้สำนักงาน กกต.กทม. ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 วัน โดยจะเริ่มแสดงความคิดเห็นได้ในที่ 4 ก.พ.เป็นต้นไป โดยสำนักงาน กกต.กทม.ได้จัดทำประกาศ แผนที่รูปแบบการแบ่งเขต บรรจุไว้ใน QR CODE กทม. จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตไว้  5 รูปแบบ

กกต.กทม.โชว์ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปิดแสดงความเห็น 4-13 ก.พ. กกต.กทม.โชว์ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปิดแสดงความเห็น 4-13 ก.พ.

นายสำราญ กล่าวว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้น โดยให้ ผอ.กกต.จงหวัดและกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ดำเนินการจัดการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ต่อ 1 จังหวัด เพื่อประกาศ รับฟังความคิดเห็น พรรคการเมือง ประชาชน ในเขตนั้น ๆ  ยังไม่ได้เคาะกว่ารูปแบบไหนดีกว่าแบบไหน โดย กทม.แบ่งเขตไว้ 5 รูปแบบ ทุกรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ โดยจะรับฟังความเห็นพรรคการเมือง คนกรุงเทพว่ารูปไหนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น หลังจาก 10 วันแล้ว ก็จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดในแต่ละรูปแบบเสนอต่อ กกต.กลางให้วินิจฉัยรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด วิธีการขั้นต้นในการแบ่งเขตแต่ละจังหวัดไปดำเนินการ โดยจะออกประกาศรูปแบบการแบ่งเขตวันนี้ มีผลวันพรุ่งนี้ (4 ก.พ. 2566) และเริ่มแสดงความคิดเห็นได้ไปจนถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน ตามที่กำหนด  และภายในวันที่ 16 ก.พ.นี้ ทุกจังหวัดก็จะพิจารณารูปแบบที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเรียงตามลำดับ 

กกต.กทม.โชว์ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปิดแสดงความเห็น 4-13 ก.พ. กกต.กทม.โชว์ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปิดแสดงความเห็น 4-13 ก.พ.

นายสำราญ  กล่าวด้วยว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้ ในส่วนของ กทม.มีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งปี  2562 เดิมมี 30 เขต ส.ส. 30 คน ปัจจุบันเพิ่มมาเป็น 33 เขต ส.ส. 33 คน ในการแบ่งเขตได้นำรูปแบบการแบ่งเดิมมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา 27 กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็ย้อนไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 และ 2557 ที่มี 33 เขตเลือกตั้งเท่ากัน

“เราแบ่งเราก็ดูหมดทั้งปี 2554 และ 2557 และปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 29 โดยสิ่งที่ กกต.ต้องการคือรับฟังความคิดเห็นให้กว้างขวางที่สุด เพราะประโยชน์ของการเลือกตั้งไม่ได้เกิดกับเรา หรือใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศ” นายสำราญ กล่าว

กกต.กทม.โชว์ 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปิดแสดงความเห็น 4-13 ก.พ.