เช็ครายละเอียดที่นี่! กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ชงลงราชกิจจาฯ

เช็ครายละเอียดที่นี่! กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ชงลงราชกิจจาฯ

เช็ครายละเอียดได้ที่นี่! ที่ประชุม กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต เรียบร้อยแล้ว ประชากรเฉลี่ย 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง กทม.ยังมากสุด 33 เขต ชงสำนักเลขาฯ ครม.ลงราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่ พิจารณากำหนดจำนวนสมาชิก ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง 2566 ที่แต่ละจังหวัดพึงจะมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร เมื่อ 31 ธ.ค. 2565 ซึ่งมีจำนวน 66,090,475 คน จึงมีจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 165,226 คน ต่อจำนวน ส.ส. 1 คน และเสนอร่างประกาศ กกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. …. และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

โดยที่ประชุม กกต.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน กกต.เสนอทั้ง 2 เรื่อง โดยมีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด รวม 400 เขต และจำนวน ส.ส. 400 คน ดังนี้ (ดูรายละเอียดตามเอกสาร)

เช็ครายละเอียดที่นี่! กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ชงลงราชกิจจาฯ

เช็ครายละเอียดที่นี่! กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ชงลงราชกิจจาฯ

เช็ครายละเอียดที่นี่! กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ชงลงราชกิจจาฯ

ทั้งนี้สำนักงาน กกต.ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สำหรับรายละเอียดแต่ละจังหวัด มีดังนี้

กทม. ประชากร 5,494,932 คน จำนวนส.ส. 33 คน 33 เขตเลือกตั้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ประชากร 2,630,058 คน จำนวนส.ส. 16 คน 16 เขตเลือกตั้ง ขอนแก่น ประชากร 1,784,641 คน จำนวนส.ส. 11 คน 11 เขตเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี ประชากร 1,869,806 คน จำนวนส.ส. 11 คน 11 เขตเลือกตั้ง จ.บุรีรัมย์ ประชากร 1,576,915 คน จำนวนส.ส. 10 คน 10 เขตเลือกตั้ง จ.ศรีสะเกษ ประชากร 1,454,730 คน จำนวนส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง จ.อุดรธานี ประชากร 1,563,048 คน จำนวนส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด ประชากร 1,291,131 คน จำนวนส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง จ.สุรินทร์ ประชากร 1,372,910 คน จำนวนส.ส. 8 คน  8 เขตเลือกตั้ง จ.ชัยภูมิ ประชากร 1,117,925 คน จำนวนส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง

จ.สกลนคร ประชากร 1,145,187 คน จำนวนส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง จ.กาฬสินธุ์ ประชากร 972,101 คน จำนวนส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง จ.มหาสารคาม ประชากร 944,605 คน จำนวนส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง จ.เลย ประชากร 637,341 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.นครพนม ประชากร 716,647 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.บึงกาฬ ประชากร 421,684 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.ยโสธร ประชากร 531,599 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.หนองคาย ประชากร 515,795 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.หนองบัวลำภู ประชากร 508,325 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.มุกดาหาร ประชากร 351,588 จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง จ.อำนาจเจริญ ประชากร 375,382 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ มีประชากร 1,792,474 คน จำนวนส.ส. 11 คน 11 เขตเลือกตั้ง จ.เชียงราย ประชากร 1,299,636 คน จำนวนส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง จ.ลำปาง ประชากร 718,790 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.ตาก ประชากร 684,140 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.น่าน ประชากร 474,539 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.พะเยา ประชากร 461,431 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.อุตรดิตถ์ ประชากร 442,949 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.แพร่ ประชากร 430,669 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.แม่ฮ่องสอน ประชากร 286,786 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง จ.ลำพูน ประชากร 399,557 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง

ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีประชากร 1,594,758 คน จำนวนส.ส. 10 คน 10 เขตเลือกตั้ง จ.นนทบุรี ประชากร 1,295,916 คน จำนวนส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ ประชากร 1,360,227 คน จำนวนส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง จ.ปทุมธานี ประชากร 1,201,532 คน จำนวนส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง จ.นครปฐม ประชากร 921,882 คน จำนวนส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง จ.กาญจนบุรี ประชากร 894,283 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง จ.พระนครศรีอยุทธยา ประชากร 820,417 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง จ.ราชบุรี ประชากร 865,807 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง

จ.สุพรรณบุรี ประชากร 830,695 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง จ.ระยอง ประชากร 759,386 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง จ.สระบุรี ประชากร 638,582 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.สมุทรสาคร ประชากร 589,428 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.ลพบุรี ประชากร 735,293 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.ฉะเชิงเทรา ประชากร 726,687 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.สระแก้ว ประชากร 562,816 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.เพชรบุรี ประชากร 482,950 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.จันทบุรี ประชากร 536,144 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.ปราจีนบุรี ประชากร 497,778 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.อ่างทอง ประชากร 272,587 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง จ.นครนายก ประชากร 260,406 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง จ.ชัยนาท ประชากร 318,308 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง จ.ตราด ประชากร 227,808 คน จำนวนส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง สิงห์บุรี ประชากร 202,797 คน จำนวนส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง จ.สมุทรสงคราม ประชากร 189,453 คน จำนวนส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง

ภาคกลางตอนบน จ.เพชรบรูณ์ ประชากร 973,386 คน จำนวนส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง จ.นครสวรรค์ ประชากร 1,028,814 คน จำนวนส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง จ.พิษณุโลก ประชากร 844,494 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง จ.สุโขทัย ประชากร 581,652 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.กำแพงเพชร ประชากร 708,775 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.พิจิตร ประชากร 525,944 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.อุทัยธานี ประชากร 323,860 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง

ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ประชากร 1,545,147 คน จำนวนส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง จ.สงขลา ประชากร 1,431,063 คน จำนวนส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง จ.สุราษฎร์ธานี ประชากร 1,073,663 คน จำนวนส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง จ.นราธิวาส ประชากร 814,121 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง จ.ตรัง ประชากร 638,206 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.ปัตตานี ประชากร 732,955 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง จ.กระบี่ ประชากร 480,057 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.ภูเก็ต ประชากร 417,891 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชากร 553,298 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.ยะลา ประชากร 545,913 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.พัทลุง ประชากร 521,619 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.ชุมพร ประชากร 509,385 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง จ.สตูล ประชาการ 325,303 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง จ.พังงา ประชากร 267,442 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง จ.ระนอง ประชากร 194,226 คน จำนวนส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง

โดยมี 4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 1 คน

ตราด 

ระนอง 

สมุทรสงคราม 

สิงห์บุรี

10 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 2 คน

ชัยนาท 

นครนายก

พังงา 

มุกดาหาร 

แม่ฮ่องสอน 

ลำพูน 

สตูล 

อ่างทอง 

อำนาจเจริญ 

อุทัยธานี

19 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 3 คน

กระบี่ 

จันทบุรี 

ชุมพร 

น่าน 

บึงกาฬ 

ประจวบคีรีขันธ์ 

ปราจีนบุรี 

พะเยา 

พัทลุง 

พิจิตร 

เพชรบุรี 

แพร่ 

ภูเก็ต 

ยโสธร 

ยะลา 

สระแก้ว 

หนองคาย 

หนองบัวลำภู 

อุตรดิตถ์

12 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 4 คน

กำแพงเพชร 

ฉะเชิงเทรา 

ตรัง 

ตาก 

นครพนม 

ปัตตานี 

ลพบุรี 

ลำปาง 

เลย 

สมุทรสาคร 

สระบุรี 

สุโขทัย

7 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 5 คน

กาญจนบุรี 

นราธิวาส 

พระนครศรีอยุธยา 

พิษณุโลก 

ระยอง 

ราชบุรี 

สุพรรณบุรี

5 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 6 คน

กาพสินธ์ 

นครปฐม 

นครสวรรค์ 

เพชรบูรณ์ 

มหาสารคาม

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 7 คน

ชัยภูมิ 

ปทุมธานี 

สกลนคร 

สุราษฎร์ธานี

5 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 8 คน

เชียงราย 

นนทบุรี 

ร้อยเอ็ด 

สมุทรปราการ 

สุรินทร์

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 9 คน

นครศรีธรรมราช 

ศรีสะเกษ 

สงขลา 

อุดรธานี

2 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 10 คน

ชลบุรี 

บุรีรัมย์

3 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 11 คน

ขอนแก่น 

เชียงใหม่ 

อุบลราชธานี

1.จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 16 คน

นครราชสีมา

1 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 33 คน

กรุงเทพมหานคร