กกต.ประชุมบ่ายนี้! คลอดระเบียบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ถกระบบรายงานผลเรียลไทม์

กกต.ประชุมบ่ายนี้! คลอดระเบียบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ถกระบบรายงานผลเรียลไทม์

จับตา กกต.ประชุมบ่ายนี้ เตรียมพร้อมคลอดระเบียบแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เปลี่ยนเป็น 400 เขต พร้อมถกระบบรายงานผล “เรียลไทม์” เหตุก่อนหน้านี้เท สจล.

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ กกต.จะมีการประชุมเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง 2566 เพื่อพิจารณาในการออกประกาศระเบียบ กกต.  และระเบียบที่เกี่ยวข้องออกมารองรับ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อาทิ ระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเมื่อปี 2561 ซึ่งจะต้องออกระเบียบให้สอดคล้องกับเขตเลือกตั้งที่เพิ่มเป็น 400 เขต จากเดิม 350 เขต

ส่วนระเบียบ กกต.ว่าด้วยโครงสร้างกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงสร้างกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง หลังจากที่ระเบียบ กกต.ออกประกาศในราชกิจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว กกต.จังหวัดจะดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเบื้องต้นแบ่งเขตไว้แล้ว 3 รูปแบบ โดย กกต.จะกำหนดระยะเวลาในการแบ่งเขต จากนั้นจะต้องปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเพื่อเปิดฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ  และพรรคการเมืองเวลา 10 วัน ก่อนจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดส่งไปยัง กกต.ส่วนกลาง

นอกจากนี้ที่ประชุม กกต.จะมีการพิจารณาถึงระบบรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบเรียลไทม์ โดยต้องมีการหารือกับว่าจะใช้ระบบอะไรในการรายงานผล ทั้งนี้ กกต.จะใช้ประสบการณ์เรื่องการรายงานผลมาพิจารณาด้วย เพื่อไม่ขั้นตอนการรายงานผลเกิดขึ้นเหมือนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ กกต.ได้ยกเลิกความร่วมมือจัดทำระบบรายงานผลเรียลไทม์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)