Google ถก กกต.ยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 66 หวังช่วยพีอาร์-จัดการข่าวปลอม

Google ถก กกต.ยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 66 หวังช่วยพีอาร์-จัดการข่าวปลอม

ผู้บริหาร Google Thailand เข้าหารือ “เลขาธิการ กกต.” ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 66 หวังช่วยประชาสัมพันธ์ จัดการข่าวปลอม สร้างการเข้าถึงของประชาชน

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเพิ่มศักดิ์ ลีลากุล ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ และนโยบายสาธารณะ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Google Thailand และคณะ เข้าพบปะหารือกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เพื่อทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กกต.ในการเตรียมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2566 ตลอดจนแนวทางการร่วมมือกัน

โดยนายเพิ่มศักดิ์ หารือถึงกระบวนการปฏิบัติงานของ Google เพื่อให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กกต.ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป

ในการนี้เลขาธิการ กกต.หารือถึงความเป็นไปได้ที่ Google จะช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านแพลตฟอร์ม Google เช่น การจัดรูปแบบกูเกิลดูเดิล (Google Doodle) การจัดการข่าวปลอม เชื่อมต่อเพื่อสร้างการเข้าถึงของประชาชน ให้มีส่วนร่วมและตระหนักรู้ถึงการเลือกตั้งด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

เลขาธิการ กกต.เชื่อมั่นว่า การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะเกิดขึ้น โดยความร่วมมือกับ Google จะสามารถทำให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น