โปรดเกล้าฯ กม.ลูก 2 ฉบับ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง บังคับใช้ 29 ม.ค.

โปรดเกล้าฯ กม.ลูก 2 ฉบับ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง บังคับใช้ 29 ม.ค.

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “กฎหมายลูก” 2 ฉบับ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง มีผลบังคับใช้ 29 ม.ค. 2566

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2566 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ “กฎหมายลูก” 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2566 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ

1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขตามรัฐธรรมนูญปี 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน 500 คน โดยเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน รวมถึงการกำหนดใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบสูตรหาร 100 และมีการแบ่งเขตเลือกตั้งคำนวณสัดส่วนใหม่

อ่านรายละเอียด : https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A007N0000000000100

2.พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง การทำไพรมารีโหวตส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น

อ่านรายละเอียด : https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A007N0000000001300

โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป