เลขาฯ กกต.ส่งสัญญาณเตรียมเลือกตั้ง รอ 2 กม.ลูกประกาศใช้ แก้ปัญหาบัตรเขย่ง

เลขาฯ กกต.ส่งสัญญาณเตรียมเลือกตั้ง รอ 2 กม.ลูกประกาศใช้ แก้ปัญหาบัตรเขย่ง

“เลขาฯ กกต.” อวยพรปีใหม่ผู้บริหารสำนักงาน ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งปี 66 รอดูหลัง 2 กฎหมายลูกประกาศใช้ จับตาจะอยู่ครบเทอม-ยุบสภา ต้องจัดการให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน แก้ปัญหา “บัตรเขย่ง” หวั่นถูกขยายผลทางการเมือง

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ส่งข้อความในกลุ่มไลน์ผู้บริหารของสำนักงาน กกต. เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2566 และเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอนาคต ว่า เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ อวยพรขอให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข็มแข็ง มีกำลังสติปัญญาที่เฉียบคมในการที่จะนำสิ่งดี ๆ มาสู่ท่านและครอบครัว องค์กร และชาติบ้านเมืองโดยรวม 

จากนี้คงเป็นการนับถอยหลังไปว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะมีผลใช้บังคับ จะมีการยุบสภาหรือไม่ ถ้ายุบจะยุบช่วงไหน หรือสภาจะอยู่จนครบวาระ พวกเราจะมีเวลาเตรียมการและทำงานน้อยลงทุกวัน สิ่งที่พวกเราอยากจะเห็นและได้พูดคุยหารือร่วมกันมาตลอด ก่อนหน้านี้หลายครั้ง

นายแสวง กล่าวอีกว่า เรามีเป้าหมายในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปครั้งต่อไป คือ ทำให้การเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศให้ได้ การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับทั้งกระบวนการและผลการเลือกตั้ง สร้างความเชื่อมั่น และเกียรติภูมิ แก่ กกต.และสำนักงาน โดยองค์ประกอบที่จะทำให้พวกเราบรรลุตามเป้าหมาย ต้องมีเครื่องยนต์ อยู่อย่างน้อย 4 เครื่องยนต์ กล่าวคือ 

  1. คนดี 
  2. การบริหารจัดการดี 
  3. เทคโนโลยีดี
  4. สื่อสารดี 

โดยมีความเชื่อมั่นในพวกเราตามข้อ 1 มากที่สุด แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เราไม่ได้เดินครบทั้ง 4 เครื่องยนต์ เราขาดเทคโนโลยี เราไม่มีแอพพลิเคชั่น ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการรับสมัคร ให้แก่พรรคการเมือง ผู้สมัคร เขต สนง. หน่วยงานสนับสนุน เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีแอพพลิเคชั่น ในการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา

“เรื่องที่เกิดขึ้นในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว แต่แม้จะมีข้อจำกัด ผมก็มีความเชื่อมั่นในพวกเรา ว่าเราจะทำการเลือกตั้ง บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 ข้อข้างต้นได้ แต่อาจจะต้องเก่งขึ้นอีกนิด มันจึงเป็นแค่ความท้าทาย ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะหยุดเราแต่อย่างใด” นายแสวง กล่าว

นายแสวง กล่าวถึงเครื่องมือและตัวชี้วัด ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนก็อยากเห็น กกต.ก็อยากเห็น และพวกเราชาว กกต.ก็อยากจะเห็นเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป มีตัวชี้วัดและให้คุณค่าตัวชี้วัดในแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น 5% จากของเดิมในแต่ละจังหวัดตัวเอง 

2. บัตรเขย่ง คะแนนเขย่ง เป็นศูนย์ ซึ่งเราทำได้มาแล้วจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเกือบทั้งหมด อาทิ กทม.ที่ใหญ่มาก แต่ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นก็สามารถอธิบายชี้แจงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อมิให้ผู้ไม่หวังดีนำไปขยายผลเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

3. บัตรเสียมีสัดส่วนที่น้อยลงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เทียบกับจังหวัดตนเอง 

4. มีสำนวนการเรื่องร้องเรียน กปน.น้อยลง เทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในจังหวัดตนเอง 

5. รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

6.นำ แบบ ส.ส. 5/18 เข้าในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ พรรคการเมือง ผู้สมัคร และประชาชนได้ตรวจสอบภายในกำหนดเวลา 

7.มีศูนย์ข่าว ในแต่ละจังหวัด ซึ่งเท่าที่ทราบมีอยู่แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ควบคุม บริหารสถานการณ์การเลือกตั้ง ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ไปจนถึงวันเลือกตั้ง วันประกาศผล เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย