"องอาจ"เสนอ4ข้อล้อมคอก เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู ปชป.เปิดเวทีเสวนาพรุ่งนี้

"องอาจ"เสนอ4ข้อล้อมคอก เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู ปชป.เปิดเวทีเสวนาพรุ่งนี้

“องอาจ” เสนอ4ข้อ ตั้งคณะทำงานชุดพิเศษ ล้อมคอกเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู เผยปชป. เตรียมจัดเสวนาพิเศษ ถอดบทเรียนหาทางออกร่วมกันพรุ่งนี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง เหตุการณ์ กราดยิงหนองบัวลำภู ว่า เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของคนไทย และสังคมไทยเป็นอย่างมาก เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย 

เป็นเหตุการณ์ที่ทุกฝ่ายควรช่วยกันแสวงหาหนทางที่จะทำให้เหตุการณ์ทำนองนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย 

จากการประมวลความคิดและข้อสังเกตรวมถึงข้อมูลจากนักวิชาการและบุคคลต่างๆ จากหลากหลายแง่มุม พบว่าล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ให้มีเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกดังนี้

1. ปัญหาการครอบครองอาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่มีเป็นจำนวนมาก รวมถึงการมีอาวุธปืนผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีช่องว่างอย่างมาก 

2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ถึงแม้จะมีข่าวการจับกุมยาเสพติดอยู่เสมอ แต่ประชาชนในสังคมไทยก็รับรู้ได้ว่ามียาเสพติดระบาดอย่างแพร่หลายเกือบทุกหย่อมหญ้า

3. ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม

4. ปัญหาที่เกิดจากทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทำให้กระบวนการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ลงมือก่อความรุนแรงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ความคิดเห็นและข้อมูลที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ ชี้ให้เห็นว่าเรายังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง 

เหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำภู จึงเป็นบทเรียนที่รัฐบาลและภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องลงมือทำงานกันจริงจังมากกว่าที่ผ่านมา 

จึงขอเสนอให้ตั้งคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นมารวบรวมปัญหา และแสวงหาวิธีการแก้ไข ถึงแม้การตั้งคณะทำงานชุดพิเศษนี้อาจถูกมองว่า วัวหายล้อมคอกก็ตาม แต่ก็จำเป็นต้องทำ 

คณะทำงานชุดนี้ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ควรตั้งตามตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการแต่ไม่สนใจทำงานจริงจัง เหมือนคณะทำงานหรือคณะกรรมการหลายชุดที่ตั้งขึ้นมาในอดีตที่ไม่ทำจริงจัง พอความสนใจของผู้คนในสังคมค่อยๆ ลดลงก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอัน 

หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้ ให้เป็นรูปธรรมได้ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศ ต้องลงมากำกับดูแลอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดเสวนาพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนกราดยิงหนองบัวลำภู ... ร่วมหาทางออกด้วยกัน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค.นี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ หรือร่วมติดตามการเสวนาได้ทาง FB Live เพจ Modern Bangkok 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป