“ประยุทธ์” พ้นบ่วงได้ไปต่อ! ศาล รธน.ข้างมาก 6:3 ชี้เป็นนายกฯไม่ครบ 8 ปี

“ประยุทธ์” พ้นบ่วงได้ไปต่อ! ศาล รธน.ข้างมาก 6:3 ชี้เป็นนายกฯไม่ครบ 8 ปี

“ประยุทธ์” ได้ไปต่อ! ศาล รธน.เสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ชี้สถานะความเป็น “นายกฯ” ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ไม่ครบ 8 ปี กลับมานั่งเก้าอี้เดิมได้

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อลงมติ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของฝ่ายค้าน ไปให้วินิจฉัยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาครบกำหนด 8 ปี ระหว่าง 24 ส.ค.2557 - 24 ส.ค.2565 หรือไม่

โดยเมื่อเวลา 15.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ และมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง ว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่

“ประยุทธ์” พ้นบ่วงได้ไปต่อ! ศาล รธน.ข้างมาก 6:3 ชี้เป็นนายกฯไม่ครบ 8 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ต้องถือว่าวันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นรับตำแหน่ง เมื่อผู้ถูกร้อง (พล.อ.ประยุทธ์) ดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 นับตั้งแต่ 6 เม.ย.2560 ถึงวันที่ 24 ส.ค.2565 ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกฯ ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติเสียงข้างมาก วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำวินิจฉัยดังกล่าว ส่งผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์