ป.ป.ช.ลุยจับสด! ขรก.ที่ดินปัตตานี เรียกรับเงินค่ารังวัด 1.2 แสนแลกแบ่งโฉนด

ป.ป.ช. ผนึกกำลัง บก.ปปป.-ป.ป.ท. ลุย “จับสด” ขรก.สำนักงานที่ดินปัตตานี เรียกรับเงินค่ารังวัดที่ดิน 1.2 แสนบาท แลกอนุมัติแบ่งแยกโฉนด

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบหมายให้นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกำกับการ 6 (บก.ปปป.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. วางแผนเพื่อทำการจับกุมข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี

กรณีดังกล่าว บก.ปปป. ได้รับการร้องเรียนว่า ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เรียกรับเงิน จำนวน 120,000 บาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติขอแบ่งแยกโฉนดที่ดิน (จากที่ดินเดิม 1 โฉนด)  โดยมี นายฟาริก ศรีดนุเดช ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับเงินจากผู้เสียหาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี

ป.ป.ช.ลุยจับสด! ขรก.ที่ดินปัตตานี เรียกรับเงินค่ารังวัด 1.2 แสนแลกแบ่งโฉนด

ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกุม นายฟาริก ศรีดนุเดช พร้อมเงินของกลาง เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไป