ร้อง กกต.สอบป้ายหาเสียง “ภท.-สร้างอนาคตไทย” ไม่เป็นไปตามกฎ 180 วัน

ร้อง กกต.สอบป้ายหาเสียง “ภท.-สร้างอนาคตไทย” ไม่เป็นไปตามกฎ 180 วัน

ถึงคิว “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.เอาผิดป้ายหาเสียง “ภูมิใจไทย-สร้างอนาคตไทย” ไม่เป็นไปตาม “กฎเหล็ก” 180 วันอันตราย ก่อนสภาครบวาระ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นเบาะแสต่อ กกต.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ที่จัดทำและติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณริมถนนต่าง ๆ ทั่วประเทศไม่เป็นไปตามระเบียบของ กกต.

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กกต.ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ในส่วนของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.บางส่วน ได้กำหนดให้ว่าที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตาม ในช่วง 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2565 ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่ 23 มี.ค.2565 แล้ว

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า โดยปรากฏว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรค ได้เริ่มจัดทำป้ายหาเสียงออกมาติดตั้งในบริเวณพื้นที่หาเสียงต่าง ๆ บริเวณริมถนนสายต่างๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยนำเสนอนโยบายพรรค นำเสนอรูปหัวหน้าพรรคหรือบุคคลสำคัญของพรรค หรือนำเสนอรูปผู้สมัครพร้อมชื่อของพรรค เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและบุคคลทั่วไปได้จดจำ ชื่อผู้สมัคร ชื่อหัวหน้าพรรคหรือแกนนำพรรค ชื่อของพรรค และหรือนโยบายของพรรคในด้านต่างๆ นั่นเอง แต่เนื่องจากระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ระบุไว้ชัดเจนว่า ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาหาเสียง สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลข ประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าของประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาด้วย

“จากการตรวจสอบป้ายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ที่เริ่มติดตั้งอยู่ริมถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ และของพรรคสร้างอนาคตไทยบางพื้นที่ กลับพบว่าแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงทุกแผ่นป้ายของสองพรรคการเมืองดังกล่าว มีพิรุธจัดทำไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และระเบียบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 อันเป็นสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว สมาคมฯ จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมาแจ้งเบาะแสให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดตามครรลองต่อไป” นายศรีสุวรรณ กล่าว