เลขาฯ กกต.ตั้งเป้า "เลือกตั้งดี-มีประสิทธิภาพ" แพร่ผลคะแนนลงเว็บป้องครหา

เลขาฯ กกต.ตั้งเป้า "เลือกตั้งดี-มีประสิทธิภาพ" แพร่ผลคะแนนลงเว็บป้องครหา

“เลขาฯ กกต.” ตั้งเป้า เลือกตั้งดี-มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนยอมรับ เล็งนำผลลงคะแนนลงเว็บ ตัดปัญหาถูกกล่าวหาเปลี่ยนคะแนน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 ที่สถาบันพระปกเกล้า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวในเวทีสัมมนาสาธารณะ “การประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ที่จัดว่า จากการถอดบทเรียนของ กกต.และการศึกษาทางวิชาการ ทำให้ กกต.รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและท้องถิ่น โดยตั้งเป้าให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาข้อบกพร่องให้น้อยสุด ทำให้ประชาชนยอมรับผลการเลือกตั้งและคุณภาพของคะแนนเลือกตั้ง

เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครหรือพรรคอยากเห็นการเลือกตั้งดี ผลการเลือกตั้งก็จะเป็นอีกแบบ แต่ถ้ามุ่งหวังเพียงชัยชนะเพียงอย่างเดียว ผลการเลือกตั้งก็จะต่างไป  ดังนั้น กกต.ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย  และต้องทำให้เกิดการยอมรับการประมวลผลการเลือกตั้ง โดยต้องทำให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ เช่น ผลการนับคะแนน ใบ สส. 5/18 ที่ปิดประกาศหน้าหน่วย เดิมอาจจะถูกลมพัดปลิวเสียหาย สำนักงานมีแนวทางว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะนำลงในเว็บไซต์ว่าขณะที่นับแล้วเสร็จ เพื่อแสดงความโปร่งใส ตัดปัญหาคนที่คิดว่า กกต.เปลี่ยนแปลงคะแนนหรือไม่    

นายแสวง กล่าวด้วยว่า กฎระเบียบที่ใช้ในการจัดเลือกตั้งดี แต่มีความซับซ้อนบ้าง  จึงทำให้เกิดปัญหาการทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ของ กปน. ซึ่งก็ได้จัดอบรมและจัดคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย