ศาลฎีกาฯให้ประกัน “สมหญิง” ส.ส.เพื่อไทย หลัง อสส.นำตัวฟ้องคดีสนามฟุตซอล

ศาลฎีกาฯให้ประกัน “สมหญิง” ส.ส.เพื่อไทย หลัง อสส.นำตัวฟ้องคดีสนามฟุตซอล

อสส.นำตัว “สมหญิง บัวบุตร” ส.ส.อำนาจเจริญ “เพื่อไทย” พร้อมพวกรวม 12 ราย ส่งฟ้องศาลฎีกาฯ คดีทุจริตงบแปรญัตติก่อสร้างสนามฟุตซอล 15 แห่ง ได้ประกันตัวทั้งหมด รอลุ้นศาลรับฟ้องหรือไม่

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง อัยการสูงสุด (อสส.) โดยพนักงานอัยการ นำตัวนางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย กับพวกรวม 12 คน ยื่นฟ้องต่อศาลฯ เป็นจำเลย ตามคดีหมายเลขดำที่ อม.18/2565 หลังจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด คดีทุจริตการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือคดี "สร้างสนามฟุตซอล"

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า นางสมหญิง บัวบัตร ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย เป็นจำเลยที่ 1 นายชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการ สพฐ. เป็นจำเลยที่ 2 รวมถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นจำเลยที่ 3 ระหว่างเดือน พ.ย. 2554-ม.ค. 2556 จำเลยที่ 1 กับ 2 ร่วมกันเข้าไปพิจารณาคำขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ของ สพฐ. 

โดยจำเลยที่ 1 กำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) 15 แห่ง มีการจัดทำบัญชีคุมยอด เชิญ ผอ.โรงเรียนร่วมรับฟังการชี้แจง รวมถึงจัดทำแผ่นซีดี และแจกตัวอย่างเอกสาร ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นำข้อมูลในแผ่นซีดีมากำหนดราคากลาง เป็นเหตุให้ราคากลางสูงและแพงกว่าท้องตลอด จำเลยที่ 3 พิจารณาอนุมัติรูปแบบรายการปรับปรุงสนามกีฬา (ฟุตซอล) และแบบแปลนสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สตรีทซอคเกอร์) ที่คัดลอกมาจากแผ่นซีดี

ต่อมาโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ได้ประกาศประกวดจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬา โดยกำหนดช่วงวันเวลาเดียวกัน ใช้สถานที่บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวกันคือ บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด โดยเป็นรูปแบบเดียวกันตรงตามที่ได้คัดลอก (COPY) ข้อมูล มีกลุ่มผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา 3 ราย คือ (เป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด และผู้แทน คือจำเลยที่ 4-9) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และมีพฤติการณ์เข้ามายื่นซองประกวดราคาหมุนเวียนกันเป็นคู่เปรียบเทียบราคากัน ทั้งปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมหลายรายการในการเสนอราคา เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานแล้ว ปรากฎว่าสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

จำเลยทั้ง 12 กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 151, 157 (เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 4-12 ผิดตามมาตรา 86 ด้วย) พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 (เฉพาะจำเลยที่ 4-12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86) พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 4, 7, 10, 11, 12, 13 (เฉพาะจำเลยที่ 1-2 ไม่ขอมาตรา 4, จำเลยที่ 3 ไม่ขอมาตรา 4, 7 ส่วนจำเลยที่ 4-11 ไม่ขอมาตรา 7) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 

โดยวันนี้จำเลยทั้ง 12 มาศาล และได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ศาลฎีกาฯ จะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ต่อไป

ศาลฎีกาฯให้ประกัน “สมหญิง” ส.ส.เพื่อไทย หลัง อสส.นำตัวฟ้องคดีสนามฟุตซอล

ศาลฎีกาฯให้ประกัน “สมหญิง” ส.ส.เพื่อไทย หลัง อสส.นำตัวฟ้องคดีสนามฟุตซอล