“ชลน่าน” นำทีมฝ่ายค้าน ยื่น”ชวน” ส่งศาลปม8ปีนายกฯ ชี้ไร้เหตุยุบสภา22ส.ค.

“ชลน่าน” นำทีมฝ่ายค้าน ยื่น”ชวน” ส่งศาลปม8ปีนายกฯ ชี้ไร้เหตุยุบสภา22ส.ค.

“ชลน่าน” นำทีม6พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น”ชวน” ส่งศาลวินิจฉัย8ปีวาระนายกฯ พ่วงคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย พร้อมเชื่อไร้เหตุผลชิงยุบสภา22ส.ค.

ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย6พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 170

โดยนายชวนกล่าวว่า  ตามกฎหมายต้องมีการเข้าชื่อ1ใน10 ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า48คน แต่ครั้งนี้ฝ่ายค้านได้ร่วมกันเข้าชื่อเป็นจำนวน 171รายชื่อ  

จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังรับเรื่องสภาจะมีการตรวจสอบคำร้อง และความถูกต้องของผู้ร่วมลงชื่อ คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน1-2วัน จากนั้นก็จะสามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เลย

ด้านนพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในคำร้องระบุเหตุผลข้อเท็จจริงการดำรงตำแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่24ส.ค.2557เป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง พร้อมอ้างอิงข้อกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา264แห่งรัฐธรรมนูญ ที่ระบุถึงการสิ้นสุดเฉพาะตัวของคณะรัฐมนตรี

ขณะเดียวกันคำร้องดังกล่าวยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเพื่อไม่ให้นายกฯใช้อำนาจที่เป็นคุณเป็นโทษได้

นพ.ชลน่านยังกล่าวว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินจฉัยนายกฯให้พ้นตำแหน่งจะส่งผลมีเหตุให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปด้วย แต่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีสามารถรักษาการได้ ยกเว้น 4กรณี 1.จะขาดคุณสมบัติตามมาตรา98 2.มีคุณสมบัติไม่เป็นที่ประจักษ์ ตามบทบัญญัติมาตราเดียวกัน และกรณีที่3.กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงที่จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาการได้และ4.การดำเนินการฝ่าฝืนมาตรา144ในเรื่องการใช้งบประมาณ

ส่วนที่มีการมองว่า หากศาลวินิจฉัยให้นายกฯพ้นตำแหน่งจะส่งผลให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯทำหน้าที่นายกฯแทนนั้น พล.อ.ประวิตรจะรักษาการได้ต่อเมื่อศาลสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำวินิจฉัย ก็จะทำให้รองนายกฯลำดับถัดไปก็จะมีทำหน้าที่นายกฯรักษาการแทน

ส่วนที่มีกระแสข่าวนายกฯอาจชิงยุบสภาวันที่22ส.ค.นี้ มองว่า สามารถทำได้อำนาจอยู่ที่ท่าน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเหตุผลในการยุบสภา ส่วนตัวมองว่าขณะนี้ไม่ได้เกิดข้อขัดแย้งใดๆระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ที่ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้กระทำความผิดหรือข้อขัดแย้งใดๆที่เป็นสาเหตุของการยุบสภาครั้งนี้ เว้นเสียแต่ยุบสภาเพื่อต้องการอยู่ยาวเท่านั้น