15 ส.ค.ประชุมร่วมสภาส่อล่ม เพื่อไทย ตั้งเป้าสกัดสูตรหาร 500 ประยุทธ์ อยู่ยาว

15 ส.ค.ประชุมร่วมสภาส่อล่ม เพื่อไทย ตั้งเป้าสกัดสูตรหาร 500 ประยุทธ์ อยู่ยาว

"นพ.ชลน่าน" ย้ำ สูตรหาร 500 ทำ ประยุทธ์ อยู่ยาวเกิน 8 ปี ทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจ ก่อวิกฤติการเมือง 15 ส.ค.ประชุมร่วมสภา ต้องยับยั้งไม่ให้ผ่านสภา ด้วยการไม่นับองค์ประชุม

13 ส.ค.2565 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสเฟสบุ๊ค ระบุว่า เข้าใจประธานรัฐสภาที่ต้องนัดประชุมรัฐสภา วันที่15 ส.ค . ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพราะถ้าไม่ทำมีคนขู่ฟ้องร้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่  แต่นี่เป็นวิธีรับมือหากมีการยุบสภาที่ดีที่สุด

แต่พรรคเพื่อไทย ยืนหยัดในหลักการไม่เห็นด้วยกับกฎหมายหาร 500 ขัดรัฐธรรม ขัดหลักการ กระบวนตรากฎหมายไม่ชอบ สุดท้ายตกในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ ผลคือไม่มีกฎหมายใช้ในการเลือกตั้งถ้ามีการยุบสภา

ถ้าต้องการให้มีกฎหมายเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้ตาม ม.132 (1) พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบ กฎหมายเลือกตั้งหาร 100 ร่างของ ครม.ที่บัญญัตตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขให้มีระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คู่ขนาน บัญชีรายชื่อหาร 100 ตามที่เสนอในวาระรับหลักการ ถือเป็นเป็นทางออกที่ดีที่สุด สุ่มเสี่ยงในชั้นศาลรัฐธรรมนูญน้อยสุด

พรรคเพื่อไทย จึงใช้กลไกนี้ เพื่อยับยั้งกฎหมายหาร 500 และได้กฎหมาย หาร 100 มาใช้ในการเลือกตั้ง

การทำหน้าที่โดยไม่เป็นองค์ประชุม ในกรณีนี้จึง ไม่เป็นการทำให้สภาเสื่อม ตามที่ฝ่ายต้องการหาร 500 ปั่นข่าวให้ร้ายโจมตี
ถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ทุกคนจะเข้าใจ และในทางตรงข้าม 'ประยุทธ์' ยุบสภา ไม่มีกฎหมายเลือกตั้ง 'ประยุทธ์' รักษาการยาว กระแสต่อต้าน ครบ 8 ปี ทวีแรงขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดวิกฤตทางการเมือง มีการยึดอำนาจ รัฐประหาร ได้

15 ส.ค.ประชุมร่วมสภาส่อล่ม เพื่อไทย ตั้งเป้าสกัดสูตรหาร 500 ประยุทธ์ อยู่ยาว