“สุชาติ”ลงพื้นที่เชียงรายแนะเร่งดันเขตศก.พิเศษคู่ขนานสปป.ลาว

“สุชาติ”ลงพื้นที่เชียงรายแนะเร่งดันเขตศก.พิเศษคู่ขนานสปป.ลาว

“สุชาติ-2 ส.ส.เชียงราย” ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการก่อสร้างสะพานไทย-ลาว ที่เชียงแสน เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เชื่อหากพัฒนาคู่ขนาน 2

วันนี้ (11 ส.ค.65) นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.65 ที่ผ่านมา ตน พร้อมด้วย นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย เขต 1 และ นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย เขต 6 ได้ร่วมกันลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 

พร้อมทั้งปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามถาวรระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในบริเวณพื้นที่ อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการติดตามรับฟังปัญหาในพื้นที่ตามที่ ส.ส.เชียงราย ได้มีข้อปรึกษาหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมหารือและให้ข้อมูลด้วย
 

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปติดตามปัญหาการค้ามนุษย์ และศึกษาดูงาน ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการดำเนินการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ

และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสภากรรมการบริหารเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน โดยพบว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำพัฒนาภายใต้นโยบายที่มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างรวดเร็ว
 

“ทาง จ.เชียงราย เองก็มีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นกัน หากสามารถร่วมมือและผลักดันร่วมกันในพื้นที่ระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำโขงให้เจริญเติบโตแบบคู่ขนาน ทั้งในด้านอาชีพ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อว่าจะช่วยส่งผลดีต่อประชาชนทั้ง 2 ประเทศอย่างแน่นอน” นายสุชาติ ระบุ