เช็คองค์ประชุม "ส.ว." มาร่วมประชุมรัฐสภาไม่ถึง200คน

เช็คองค์ประชุม "ส.ว." มาร่วมประชุมรัฐสภาไม่ถึง200คน

เปิดตัวเลข ส.ส.- ส.ว. ลงชื่อเข้าประชุมรัฐสภา รวม 71.2% ส.ว. มาร่วม 189 คน จากยอด 249 คน ด้าน ส.ส. 328 คนจากจำนวน 478 คน

        ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในที่ประชุม ที่ถูกจับตาว่าจะมีการเล่นเกมองค์ประชุมเพื่อล้มร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ....  ที่กำหนดสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 500 คนหาค่าเฉลี่ยส.ส.พึงมี หรือไม่ 

 

        โดยการประชุมนั้นสามารถเปิดประชุมได้ และผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ... ในวาระสาม ต่อด้วยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสองต่อเนื่อง

 

           ทั้งนี้ นายชวนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกรัฐสภาลาพิเศษ จำนวน 32 คน ลาเพราะติดเชื้อโควิด 4 คน และลาที่ไม่ได้เจ็บป่วย 28 คน  พร้อมขอขอบคุณเพื่อสมาชิก ที่กรุณามาประชุม

       ทั้งนี้สำนักประชุมได้รายงานตัวเลขของสมาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 10.00 น. ว่า มีสมาชิกลงชื่อ 518 คนจาก จำนวนสมาชิกที่มี 727 คน คิดเป็น    71.2% มีผู้ แบ่งเป็น ส.ว.  189 คนจากจำนวน 249 คน คิดเป็น 75.9%  และ ส.สง ลงชื่อ 328 คนจากจำนวนที่มี 478 คน คิดเป็น 68.6%

 

        อย่างไรก็ดีเมื่อเวลา 12.15 น. รายงานข่าวแจ้งว่า ส.ส. เริ่มทยอยเดินทางกลับแล้ว  ส่วนส.ส.ที่ยังอยู่ร่วมประชุมจะไม่กดแสดงตน.