"บิ๊กตู่" สั่งเดินหน้าเร่งสร้างอุโมงค์น้ำแม่งัด-แม่กวง

"บิ๊กตู่" สั่งเดินหน้าเร่งสร้างอุโมงค์น้ำแม่งัด-แม่กวง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน สั่งเคลียร์ปัญหาข้อติดขัดการเจาะอุโมงค์ในพื้นที่ป่า เร่งให้ทำ EIA เพื่อให้ โครงได้เดินหน้าเสร็จทันปี 2570

(29 มิ.ย.2565) เมื่อเวลา 9.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.เชียงใหม่ โดยจุดแรกเดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเขียงใหม่ จุดนี้เป็นจุดต้นทางที่ผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงไปสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และผันไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

 

 

นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดผ่านหน้าจอ มอนิเตอร์ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวรายงานความคืบหน้า ก่อนเดินตรวจความพร้อม และความคืบหน้าของประตูระบายน้ำแม่ตะมานแห่งนี้เพราะเป็นจุดสำคัญในการเริ่มต้นผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงที่มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน แต่น้ำได้ถูกปล่อยไปพื้นที่ตอนล่างโดยไม่ได้กักเก็บ

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แม้ว่าโครงการจะล่าช้ากว่ากำหนดการ เพราะติดปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะการเจาะอุโมงค์ในพื้นที่ป่าได้ เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำ EIA เพื่อให้ โครงได้เดินหน้าต่อไป และนอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่ดูแลการก่อสร้าง เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด หากติดปัญหาอะไร แจ้งเข้ามา ซึ่งหวังว่าจะแล้วเสร็จ ก่อนปี 2570 ที่มีการขยายสัญญาออกไป เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เร็วที่สุด

 

"บิ๊กตู่" สั่งเดินหน้าเร่งสร้างอุโมงค์น้ำแม่งัด-แม่กวง

 

สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง 4 สัญญาการก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาท ประกอบด้วย อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด และประตูระบายน้ำแม่ตะมาน มีอุโมงค์ผันน้ำส่วนเกินจากลำน้ำแม่แตงถึงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ความยาว 25 กิโลเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 28.5 ลบ.ม.ต่อวินาที และ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด - แม่กวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2 เมตร ความยาว 22 กิโลเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 26 ลบ.ม./วินาที โดยทั้งสองช่วงจะผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราในช่วงฤดูฝนได้รวมกว่า 160 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ซึ่งปัจจุบันแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 69

 

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราออกไป อีก 5 ปี สิ้นสุดโครงการปี 2570 รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่การเกษตร รวมทั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองลำพูน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ช่วยเหลือพื้นที่ เกษตรได้ถึง 76,129 ไร

 

สำหรับวันนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะได้ตรวจราชการทั้งหมด 4 จุด ที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเดินทางต่อไปที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็น ประธานพิธีเปิดงาน  FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด BCG เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศหลังวิกฤตการณ์โควิด – 19 และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว  ส่วนช่วงบ่าย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่ง หนือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี ก่อนเดินทางไปที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง เพื่อขับเคลื่อน การบริหารท้องถิ่น ด้วยระบบดิจิทัล

 

"บิ๊กตู่" สั่งเดินหน้าเร่งสร้างอุโมงค์น้ำแม่งัด-แม่กวง

 

"บิ๊กตู่" สั่งเดินหน้าเร่งสร้างอุโมงค์น้ำแม่งัด-แม่กวง

 

"บิ๊กตู่" สั่งเดินหน้าเร่งสร้างอุโมงค์น้ำแม่งัด-แม่กวง