ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กทม. ตระเวนแก้ไขปัญหาคนกรุง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กทม. ตระเวนแก้ไขปัญหาคนกรุง

คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กทม. ลุยเขตทวีวัฒนา ตระเวนแก้ไขปัญหาคนกรุง พบเรื่องร้องเรียน-ขอความเป็นธรรม พร้อมรุดช่วยแก้ปัญหาโดยเร็ว

         ผู้สื่อข่าวรายงาน คณะของผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดย นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์  , นายทรงศัก สายเชื้อ พร้อมด้วย พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ลงพื้นที่เขตทวีวัฒนาร่วมกับนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์
บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่พี่น้องประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน ภายใต้โครงการ "ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับกรุงเทพมหานคร" ณ ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต และชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

 

            โดย นายอิสสรีย์  กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ามายังผู้ตรวจการแผ่นดินหลายร้อยเรื่อง ที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัด กทม.อย่างดีมาโดยตลอด แต่เพื่อให้เข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดและปัญหานั้นได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็วตามขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมมือกับ กทม.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของคนในชุมชนทั้ง 50 เขต

 

           "เดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เขตสวนหลวง  เขตทวีวัฒนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน รวม 17 ชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อนั้น มีผู้ร้องเรียนยื่นขอรับความเป็นธรรม กว่า 10 เรื่อง อาทิ จอดรถกีดขวางการจราจร การดำเนินคดีล่าช้า  บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าประกันภัยโรคโควิด รวมถึงขอให้เร่งรัดการทำประโยชน์ในที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้กับเขตทวีวัฒนาเพื่อสร้างสถานีดับเพลิงโดยเร็ว" นายอิสสรีย์ กล่าว

          ขณะที่ นายทรงศัก   กล่าวว่า เพื่อให้ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนเมืองขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขั้นในเร็ว ๆ นี้ จะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและส่งเสริมความรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพจำนวนมาก เช่น การเสนอแก้ไขกฏหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนน การเพิ่มโทษ การลงประวัติตัดคะแนนสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฏหมาย รวมถึงรณรงค์สร้างความสำนึกและวัฒนธรรมอันดีในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น หยุดรถตรงเส้นทางข้ามถนน หรือทางม้าลาย  

 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กทม. ตระเวนแก้ไขปัญหาคนกรุง

         ส่วน พ.ต.ท. กีรป  กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมหนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครและผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องให้ครบทั้ง 50 เขต  ทั้งนี้ หากพี่น้องชาวกทม. ท่านใดได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กทม. โทร. 1555 หรือร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินได้  โดยช่องทางที่สะดวกที่สุด คือ โทรสายด่วน 1676

 

         "กรณีเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนที่อยู่ในเขตพื้นที่ กทม. จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการเร่งด่วนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับหน่วยงานสังกัดกทม. ด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากระยะทางไม่ไกล สามารถไปได้ทันที นับว่าเป็นการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งมิติความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของประชาชนกว่า 10 ล้านคนในกทม."พ.ต.ท. กีรป กล่าว