"ดร.ยุ้ย" วางระบบ "งบฐานศูนย์" กทม. สตาร์ท 214 นโยบายยุค “ชัชชาติ”

"ดร.ยุ้ย" วางระบบ "งบฐานศูนย์" กทม. สตาร์ท 214 นโยบายยุค “ชัชชาติ”

"ดร.ยุ้ย-เกษรา" ประชุม กทม.นัดแรก ปรับแนวทางการจัดทำงบประมาณใต้หลักการ “งบประมาณฐานศูนย์” เพื่อประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ ขับเคลื่อน 214 นโยบาย ย้ำ กทม.ยุค "ชัชชาติ" ต้องใช้งบฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 15 ,.ย. 2565 ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ "ดร.ยุ้ย" หัวหน้าทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ กล่าวว่า ได้นำหลักการ “Zero-Based Budgeting” หรือ งบประมาณฐานศูนย์ คือ การจัดสรรงบประมาณจากความจำเป็นของโครงการ หรือ กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ที่ใช้เป็นผลสำเร็จในสหรัฐอเมริกา  มาวางระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับใช้ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการใช้งบประมาณให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด และสอดรับกับบริบทกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

"ดร.ยุ้ย" วางระบบ "งบฐานศูนย์" กทม. สตาร์ท 214 นโยบายยุค “ชัชชาติ”

ผศ.ดร.เกษรา กล่าวอีกว่า เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของพวกเราทุกคน เหมือนที่อาจารย์พูดเป็นประจำว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City แต่เราเป็น  Smart Enough City หรือเป็นเมืองที่ฉลาดกำลังเหมาะเน้นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนเป็นหลัก เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน

"ดร.ยุ้ย" วางระบบ "งบฐานศูนย์" กทม. สตาร์ท 214 นโยบายยุค “ชัชชาติ”
 

"เราอาจไม่ได้เป็น “Zero-Based Budgeting” 100% แต่เราขอเป็นแค่ Enough zero- based budgeting เรื่องบางเรื่องงานบางอย่างที่มี และดีอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดใหม่แค่ลงรายละเอียดให้ลึก ลงมือทำให้จริงจัง  Apply ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ปรับตัวให้เร็ว ให้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น" ผศ.ดร.เกษรา กล่าว

"ดร.ยุ้ย" วางระบบ "งบฐานศูนย์" กทม. สตาร์ท 214 นโยบายยุค “ชัชชาติ”