"ศุภชัย" ลั่น "อนุทิน" อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม ขออนุญาตปลูกกัญชา

"ศุภชัย" ลั่น "อนุทิน" อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม ขออนุญาตปลูกกัญชา

"ศุภชัย" เปิดกว้างฟังความเห็น พร้อมแก้ร่าง กม.กัญชา กัญชง แย้มอาจแยกเก็บค่าธรรมเนียม เกษตรกร-นายทุน แก้โจทย์เอื้อนายทุน ลั่น "อนุทิน" ฐานะรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายอาจไม่เก็บค่าธรรมเนียมก็ได้

        นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.... สภาฯ แถลงถึงผลการประชุมกมธ.นัดแรกเพื่อพิจารณาเลือกกมธ.ในตำแหน่งต่างๆ และกำหนดกรอบการประชุมว่ากมธ.นัดประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์ และวันศุกร์ ทั้งนี้ตนได้แจ้งต่อที่ประชุมกมธ. ให้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชนให้เต็มที่ ต่อการขอแก้ไขในประเด็นต่างๆ ทั้งในชั้นการแปรญัตติ รวมถึงการเสนอคำขอแก้ไขของ กมธ. เพราะกมธ.ต้องการทำให้กฎหมายเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด และขอให้ถือว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นของกมธ. ไม่ใชของพรรคภูมิใจไทย พร้อมกับทำเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งโลกจับตา

 

         นายศุภชัย แถลงด้วยว่าในประเด็นที่สังคมกังวลต่อผลกระทบต่อเยาวชน กมธ. ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นกรรมการตามประมวลกฎหหมายยาเสพติดฉบับใหมทำหหน้าที่ดังนั้นปัญหาข้อห่วงใยจะไม่ถูกละเลย ขณะที่ประเด็นที่มีการอภิปรายร่างร่างกฎหมายดังกล่าวเอื้อนายทุน ข้อเท็จจริงแล้วในร่างมาตราา 6 กำหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5หมื่นบาท ดังนั้นจึงเป็นกรกำหนดข้อจำกัดของการพิจารณา  ทั้งนี้กมธ. ได้หารือเบื้องต้นว่าการเก็บค่าธรรมเนียมอาจกำหนดให้ชัดเจน ระหว่าง เกษตรกร กับนายทุนเพื่อให้เกิดความชัดเจน

 

 

         “ตัวร่างกฎหมายที่มีคนบอกว่าเอื้อนายทุน แต่ประชาชนที่ไม่เข้าใจกฎหมายอาจเข้าใจและคล้อยตาม ทั้งนี้ผมยืนยันว่าไม่มีการเอื้อนายทุน ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียมอาจเก็บ 500 บาทก็ได้ แต่เก็บ 50,001 บาทไม่ได้ อย่างไรก็ดีหากมีรัฐมนตรีชื่ออนุทิน อาจไม่เรียกเก็บเลยก็ได้” นายศุภชัย แถลง.