ตามไปดูที่ดิน 2 แปลง 57 ไร่ “สุนทร-กนกวรรณ” ติดทางขึ้นเขาใหญ่ โดนฟันรุกป่า

ตามไปดูที่ดิน 2 แปลง 57 ไร่ “สุนทร-กนกวรรณ” ติดทางขึ้นเขาใหญ่ โดนฟันรุกป่า

ตามไปดูที่ดิน 2 แปลง 57 ไร่ จ.ปราจีนบุรี “สุนทร-กนกวรรณ” 2 พ่อลูกโดน ป.ป.ช.ชี้มูลผิดคดีหนุนเจ้าหน้าที่รัฐออกโฉนดบุกรุกป่า พบอยู่ใกล้ด่านตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3077

ถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 ออกหมายจับไปแล้วสำหรับ “สุนทร วิลาวัลย์” นักการเมืองดังแห่งลุ่มน้ำบางปะกง อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี 8 สมัย ปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี ในคดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐออกโฉนดบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพื้นที่เขตป่าไม้ถาวร

ส่วน “กนกวรรณ วิลาวัลย์” บุตรสาว แกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่ปัจจุบันเป็น รมช.ศึกษาธิการ หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีดังกล่าว ศาลมิได้อนุมัติหมายจับ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีพฤติการณ์หลบหนี 

โดยในวันที่ “นิวัติไชย เกษมมงคล” เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด และระบุว่าอัยการสูงสุด (อสส.) มีความเห็นควรสั่งฟ้อง โดยต้องมาพบพนักงานอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลนั้น เจ้าตัวยังคงนั่งประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ รัฐสภา ตามปกติ

อ่านข่าว: 

ศาลออกหมายจับ "สุนทร-พวก" 4 รายคดีรุกป่า "กนกวรรณ" รอด ไม่มีพฤติการณ์หนี

"ครูโอ๊ะ" สยบลือ "หนีหมายจับ" คดีรุกป่า ร่วมประชุมกมธ.สภาฯตามปกติ

สำหรับ “สุนทร” และ “กนกวรรณ” ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด โดยระบุว่า มีพฤติการณ์ในการออกโฉนดโดยมีการอ้างว่าซื้อต่อมาจากผู้เคยทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อน ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการซื้อขายจริง ประกอบกับผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ซี่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกับปีที่ทำการเดินสำรวจ สภาพพื้นที่มีสภาพเป็นป่ามาโดยตลอดไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์

นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า แนวเขตป่าไม้ถาวร “ป่าเขาใหญ่” คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จำแนกป่าเขาใหญ่ไว้เป็นป่าไม้ตามแนวเขตที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2513 และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าแนวเขตป่าไม้ถาวรเป็นแนวเขตเดียวกัน กับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การที่โฉนดที่ดินเลขที่ 41158 และ 41160 ออกโดยมีแนวเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งที่ตามระเบียบกรมที่ดินฯ กำหนดห้ามมิให้เดินสำรวจในแปลงที่คาบเกี่ยวหรือติดต่อกับเขตป่าไม้ถาวร จึงเป็นการออกโดยฝ่าฝืนข้อ 9 ของระเบียบกรมที่ดิน

“กนกวรรณ” ยังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเพิ่มอีกกระทง ฐานฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้พ้นจากตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ อีกด้วย

โฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับ “กนกวรรณ” คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการออกให้แก่นางกนกวรรณ ศรีจันทร์งาม (สกุลขณะนั้น) ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 เนื้อที่ 30-2-80.5 ไร่

ส่วน “สุนทร” คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 41159 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการ ออกให้แก่นายสุนทร วิลาวัลย์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2545 เนื้อที่ 27-2-54.5 ไร่

อ่านข่าว: ชงศาลออกหมายจับ “กนกวรรณ-สุนทร”! ป.ป.ช.งัดภาพถ่ายทางอากาศฟันคดีรุกป่า

ในมุมทรัพย์สิน “กนกวรรณ วิลาวัลย์” แจ้งต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ เมื่อปี 2562 ว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,400,015,154 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 63,624,261 บาท โดยในส่วนของที่ดิน “กนกวรรณ” แจ้งว่ามี 295 แปลง โดยเป็นของคู่สมรส 12 แปลง รวมมูลค่า 1,321,232,850 บาท

สำหรับโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมที่ดินพบว่า มีพื้นที่ใกล้กับด่านตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3077 (ดูภาพประกอบ)

ตามไปดูที่ดิน 2 แปลง 57 ไร่ “สุนทร-กนกวรรณ” ติดทางขึ้นเขาใหญ่ โดนฟันรุกป่า ส่วน “สุนทร วิลาวัลย์” แจ้ง ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.ปราจีนบุรี เมื่อปี 2563 ระบุว่า คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อปี 2557 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 645,534,177 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 307,714 บาท ที่ดิน 631,460,340 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,150,000 บาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 211,123 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,555,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,163,160 บาท แบ่งเป็น เงินเดือนจากกองทุนสภาผู้แทน 256,800 บาท เงินเดือนนายก อบจ. 906,360 บาท มีรายจ่ายรวม 4.5 แสนบาท เป็นค่าโทรศัพท์ 3 หมื่นบาท และค่าสาธารณูปโภค 4.2 แสนบาท เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 125,680 บาท

นายสุนทรแจ้งถือครอง ที่ดินในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี รวม 220 แปลง มูลค่ารวม 631,460,340 บาท โดยอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี อ.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ อ.นาดี อ.ศรีมหาโพธิ นอกจากนี้ยังมีที่ดินใน อ.เมือง จ.สระแก้ว ด้วย อย่างไรก็ดีแม้คู่สมรสจะเสียชีวิตแล้วแต่นายสุนทรยังแจ้งทรัพย์สินในส่วนที่ดินของคู่สมรส 5 แปลง มูลค่า 9 ล้านบาท อยู่ใน จ.ปราจีนบุรีทั้งหมด ใน อ.เมือง อ.ประจันตคาม และ อ.กบินทร์บุรี

สำหรับโฉนดที่ดินเลขที่ 41159 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งถูกกล่าวหาจาก ป.ป.ช. ว่าบุกรุกป่านั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมที่ดิน พบว่า อยู่ถัดลงมาด้านล่างจากโฉนดเลขที่ 41158 ของนางกนกวรรณ โดยอยู่ใกล้กับด่านตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3077 (ดูภาพประกอบ)

ตามไปดูที่ดิน 2 แปลง 57 ไร่ “สุนทร-กนกวรรณ” ติดทางขึ้นเขาใหญ่ โดนฟันรุกป่า อย่างไรก็ดีการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ดังนั้นคงต้องรอ “สุนทร” และ “กนกวรรณ” ชี้แจงแถลงไขข้อเท็จจริงเหล่านี้ในชั้นศาลต่อไป