อย่าลืม! แจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” หมดเขต 29 พ.ค.

อย่าลืม! แจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” หมดเขต 29 พ.ค.

สรุปขั้นตอนการแจ้งเหตุจำเป็น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” 4 ช่องทาง รีบทำก่อนหมดเขตแจ้งวันสุดท้าย 29 พ.ค. 65

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” แต่ไม่ได้เดินทางไปเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีความจำเป็นต่างๆ จะต้อง “แจ้งเหตุจำเป็น” ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยทำได้ถึงวันที่ 29 พ.ค. 65 เท่านั้น

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รวบรวม 4 ช่องทางในการแจ้งเหตุจำเป็นในการไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมวิธีแจ้งเหตุด้วยตัวเอง ดังนี้

  •  แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 2 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องหนึ่ง)

ช่องทางที่ 1 : เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

- เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานบริหารการทะเบียน >> คลิกที่นี่ 

อย่าลืม! แจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” หมดเขต 29 พ.ค.

- กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

- คลิกเพื่อยืนยันตัวตน

- เลือกเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งให้ตรงกับความเป็นจริงโดยสาเหตุ ที่ระบบมีให้เลือกทั้งหมด 7 สาเหตุ ได้แก่

อย่าลืม! แจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” หมดเขต 29 พ.ค.

1. มีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

- เลือกตรวจสอบข้อมูล เมื่อถูกตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นสถานะว่า "รอการอนุมัติ" 

อย่าลืม! แจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” หมดเขต 29 พ.ค.

- สามารถตรวจสอบการอนุมัติการแจ้งเหตุได้ในวันถัดไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนตามเดิม และทำตามขั้นตอนที่ 1-3 ตามข้างต้นอีกครั้ง

- เมื่อมีการอนุมัติแล้วหลังกรอกข้อมูลระบบจะแจ้งว่า "การแจ้งเหตุได้รับการอนุมัติแล้ว" 

อย่าลืม! แจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” หมดเขต 29 พ.ค.

ช่องทางที่ 2 : แอปพลิเคชั่น "Smart Vote

- แอปฯ "Smart Vote" สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง App Store สำหรับระบบ iOS และ Google Play สำหรับ android 

- จากนั้น เข้าไปในแอปฯ เลือกเมนู "เลือกตั้งท้องถิ่น"

- เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง/แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" 

- เลือกเมนู "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"

- กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

อย่าลืม! แจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.” หมดเขต 29 พ.ค.

  •  แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งแบบออฟไลน์  

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกแจ้งเหตุจำเป็นในการไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้สองช่องทางที่เป็นการแจ้งเหตุแบบออฟไลน์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 : ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เขตของตนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน 

ช่องทางที่ 2 : ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ 

------------------------------------

อ้างอิง: แอปฯ Smart Vote, สำนักบริหารการทะเบียนTNN