ยลโฉมสมบัติ 2 ส.ว.ป้ายแดง “จรุงวิทย์” 118 ล้าน “สุวัฒน์” 41 ล้าน

ยลโฉมสมบัติ 2 ส.ว.ป้ายแดง “จรุงวิทย์” 118 ล้าน “สุวัฒน์” 41 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ว.ป้ายแดง “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” รับตำแหน่งมี 118 ล้านบาท เทียบพ้นเลขาฯ กกต.แค่ 3 เดือนเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท “สุวัฒน์” มี 41 ล้านบาท สะสมทองคำแท่ง เปียโน 1 หลัง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใหม่จำนวน 2 ราย ได้แก่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว.เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 และนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว.เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสคือนางสายทิพย์ ภุมมา ทั้งสิ้น 118,603,602 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 22,527,256 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,645,903 บาท รายจ่ายรวม 593,000 บาท ส่วนนางสายทิพย์  มีทรัพย์สิน 96,031,346 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 439,800 บาท รายจ่ายรวม 450,000 บาท

รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 65,437,425 บาท เงินลงทุนของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 3,453,676 บาท ที่ดินของทั้งคู่มูลค่ารวมกัน 18,802,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของนางสายทิพย์ มูลค่า 22,310,400 บาท ยานพาหนะของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 2,805,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 5,795,000 บาท

ยลโฉมสมบัติ 2 ส.ว.ป้ายแดง “จรุงวิทย์” 118 ล้าน “สุวัฒน์” 41 ล้าน  

เมื่อเทียบกับทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565) แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,061,399 บาท พบว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,542,203 บาท โดยมาจากรายการทรัพย์สินอื่น ซึ่งเป็นพระเครื่องเลี่ยมทอง โทรศัพท์มือถือ ไอแพด เข็มขัดสุภาพบุรุษ นาฬิกา 

ส่วนนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสคือนางอุษณา จิราพันธุ์ ทั้งสิ้น 41,515,159 บาท ไม่มีหนี้สิน เป็นทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ 19,167,039 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,615,356 บาท มีรายจ่ายรวม 2,298,000 บาท ส่วนนางอุษณา มีทรัพย์สิน 22,348,119 บาท ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 192,000 บาท

รายละเอียดทรัพย์สิน เป็นเงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 13,279,847 บาท เงินลงทุนของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 3,580,303 บาท เงินให้กู้ยืมของนายสุวัฒน์ 10,000 บาท ที่ดินของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 15,984,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวมกัน 5,261,175 บาท ยานพาหนะของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 1,040,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ แจ้งไว้ 7 ราย มูลค่ารวมกัน 2,089,732 บาท ประกอบด้วย เปียโน 1 หลัง ทองคำแท่ง แท่งละ 15 บาท จำนวน 4 แท่ง ชุดเครื่องประดับเพชร 1 ชุด ชุดเครื่องประดับทับทิม 1 ชุด สร้อยข้อมือเพชร 1 ชุด นาฬิกาสุภาพบุรุษและสตรีรวม 5 เรือน  

ยลโฉมสมบัติ 2 ส.ว.ป้ายแดง “จรุงวิทย์” 118 ล้าน “สุวัฒน์” 41 ล้าน