ทรัพย์สิน 12.4 ล้าน! “ธนพร สมศรี” ก่อนลาออกเลขาฯ สกสค. “ภริยา” นักธุรกิจ

ทรัพย์สิน 12.4 ล้าน! “ธนพร สมศรี” ก่อนลาออกเลขาฯ สกสค. “ภริยา” นักธุรกิจ

เปิดทรัพย์สิน 12.4 ล้านบาท! “ธนพร สมศรี” ก่อนลาออกเลขาธิการ สกสค.ต้นปี 65 เงินลงทุน 3 บริษัท 8.5 แสน “ภริยา” นักธุรกิจนั่งกรรมการ-ถือหุ้นอีก 5 บริษัท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนพร สมศรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) (ปัจจุบันนายธนพร ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 หลังรับตำแหน่งมาตั้งแต่ ก.ย. 2563)

- นายธนพร แจ้งมีทรัพย์สิน 7,135,036 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 162,476 บาท
 • เงินลงทุน 1,552,213 บาท
 • ที่ดิน 1 ล้านบาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 1.4 ล้านบาท
 • สิทธิและสัมปทาน 20,346 บาท
 • มีหนี้สิน 1,030,089 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,760,000 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 2,739,240 บาท

- น.ส.หทัยรัตน์ นาคประเสริฐ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 5,280,329 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 209,699 บาท
 • เงินลงทุน 650,050 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 1.8 ล้านบาท
 • สิทธิและสัมปทาน 620,579 บาท
 • มีหนี้สิน 1,873,532 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,781,740 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 1,628,616 บาท

- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 4 เดือน) มีรายจ่าย 82,715 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค และเบี้ยประกัน

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,415,365 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,903,622 บาท

ทรัพย์สิน 12.4 ล้าน! “ธนพร สมศรี” ก่อนลาออกเลขาฯ สกสค. “ภริยา” นักธุรกิจ

เงินลงทุนของนายธนพร พบว่าถือครองหุ้นอย่างน้อย 3 แห่ง ได้แก่

 • บริษัท นมหมอ จำกัด 3.5 แสนบาท
 • บริษัท ราชสีห์เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 249,950 บาท
 • บริษัท คำมั่น ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด 249,950 บาท

- น.ส.หทัยรัตน์ ถือหุ้น 5 แห่ง ได้แก่

 • บริษัท โอชิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด 50,000 บาท
 • บริษัท ราชสีห์เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 25 บาท
 • บริษัท คำมั่น ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด 25 บาท
 • บริษัท ครีม แคตเตอริ่ง จำกัด 4 แสนบาท

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560-2561 นายธนพร เป็นที่ปรึกษาบริษัท วิสดอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปี 2562 เป็นรองเลขาธิการ สกสค. กระทั่งปี 2563 ได้เลื่อนขึ้นเป็นเลขาธิการ สกสค.

ขณะที่ น.ส.หทัยรัตน์ เป็นนักธุรกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ครีม แคตเตอริ่ง จำกัด บริษัท ราชสีห์เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด บริษัท คำมั่น ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด และบริษัท นมหมอ จำกัด